Českým firmám i univerzitám jsou dveře nizozemského vodíkového ekosystému otevřené  

Českým firmám i univerzitám jsou dveře nizozemského vodíkového ekosystému otevřené  

V prvním březnovém týdnu proběhl webinář Vodíkové hospodářství a obchodní příležitosti na nizozemském vodíkovém trhu, který HYTEP uspořádal spolu s nizozemskou kanceláří CzechTrade. Cílem bylo seznámit české firmy s aktuální situací v oblasti vodíkového hospodářství v Nizozemsku a poskytnout jim informace o tamních obchodních a investičních příležitostech. Na webináři mj. zaznělo, že české firmy mohou využít některý z nástrojů podpory rozvoje vodíkového hospodářství nizozemské vlády. Naše kolegyně Šárka Cabadová Waisová představila, v rámci prezentace „Situace v České republice v oblasti vodíkového hospodářství“, proč můžeme očekávat, že se bude rozvíjet využití vodíku v EU a v čem je zajímavé nizozemské vodíkové hospodářství, a co může nabídnout českým firmám. 

Webináře o nizozemském vodíkovém trhu se zúčastnilo téměř pět desítek českých firem. Za nizozemskou stranu vystoupili zástupci ministerstva zahraničních věcí a firmy TTKI Nieuw Gas. Nizozemské MZV prezentovalo záměry státu pro rozvoj vodíkového hospodářství, zejména plány Nizozemska na dovoz vodíku a výstavbu vodíkovodů z přístavních terminálů do vodíkových klastrů v Nizozemsku a prostřednictvím přeshraničních vodíkovodů do Belgie a Německa.

Představitelé nizozemského MZV také zmínili, že Nizozemsko má v současné době uzavřenou přibližně desítku mezinárodních smluv o dodávkách obnovitelného vodíku z mimoevropských států a více než desítku smluv o vědecké a technologické vodíkové spolupráci. S cílem podpořit rozvoj vodíkových projektů a posílit informační základnu pro nizozemské i zahraniční firmy rozvíjející vodíkové projekty zahrnující jak výrobu, tak spotřebu obnovitelného vodíku, vytvořila nizozemská vláda elektronický informační rozcestník příznačně nazvaný „Vodíková mise“. Vedle informačního rozcestníku vznikla interaktivní, pravidelně aktualizovaná, mapa běžících a připravovaných vodíkových projektů (výroba i spotřeba) v Nizozemsku, ukazující nejen lokaci projektu, ale i informace o realizátorech, napojení na nizozemskou elektrizační soustavu a výkon projektu. Mapa také ukazuje plánované projekty, a to až do roku 2030.

Jorg Gigler, ředitel sektoru energie TTKI Nieuw Gas, představil běžící projekty v oblasti vodíku a popsal, ve kterých oblastech vodíkového hodnotového řetězce se otevírá nejvíce příležitostí pro česko-nizozemskou spolupráci. Mj. zmínil otázku skladování obnovitelného vodíku. Pan Gigler také uvedl, že české firmy mohou v Nizozemsku čerpat různé formy státní podpory pro rozvoj využití vodíku a vodíkových projektů. Jedinou podmínkou čerpání podpory nizozemské vlády je, že musí mít česká firma svoji kancelář v Nizozemsku. Představitelé nizozemského MZV i J. Gigler uváděli, že vedle B2B spolupráce se otevírají i dveře pro bilaterální vzdělávací a výzkumné projekty.  Zaznělo také, že na nizozemském trhu v současné době chybí asi 800 odborníků pro tzv. green jobs a že rozvoj vodíkového hospodářství tento nedostatek odborníků ještě prohloubí.   

Prezentace z webináře si můžete stáhnout na webu CzechTrade.