Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Strojírenský zkušební ústav, s.p.

SZÚ je akreditovaná zkušební laboratoř č. 1045.1 a notifikovaná osoba 1015 Evropského společenství pro posuzování shody dle evropské legislativy.

Výrobní společnosti odborně provádíme celým certifikačním procesem a poskytujeme komplexní zkoušení a certifikaci výrobků: předcertifikační vývojové zkoušky | pomoc při uvádění nových výrobků na trh | posuzování shody s legislativou a normami | odborný dohled, zkoušení, inspekci a certifikaci | certifikace systémů managementu, produktů a osob | mobilní měření nebo nezávislé přejímky výrobků

Zkoušíme výrobky z více než 40 zemí světa. Vydáváme více než 2 500 certifikátů ročně. Zkoušíme více než 2 000 výrobků ročně. Vydáváme více než 400 inspekčních zpráv ročně.

 

Hudcova 42/56b, Brno, 621 00, Česká Republika

+420 722 087 194

www.szutest.cz