ENACO

ENACO

ENACO je nezávislá konzultační společnost s více než desetiletou historií poskytující poradenství pro soukromé společnosti, banky i veřejný sektor.

Původní specializací společnosti je oblast přípravy a technické analýzy obnovitelných zdrojů energie. Dnešní zaměření zahrnuje dále konvenční energetiku a konvenční zdroje, optimalizace spotřeby elektřiny a tepla, technické due-dilligence stávajících zařízení, a bateriové systémy.

V oblasti chemie a chemických technologií zpracováváme koncepční studie a studie proveditelnosti na modernizační projekty, využití druhotných surovin např. biomasy, odpadů. Rozvíjíme technologie zachycení a uložení uhlíku z emisí a s pomocí vodíku či vodní páry a tepla technologií CCU - přeměnu na uhlovodíky s přidanou hodnotou.

V oblasti vodíkových technologií připravujeme koncepční a proveditelnostní studie utilizace elektrolyzérů při využití vlastní výroby FVE a VTE a výrobu zeleného vodíku s pomocí PPA kontraktů.

Našima rukama prošlo více než 1500 MWp instalovaného výkonu v FVE, 350 MWp větrných elektráren a významná část malých vodních elektráren a biomasových zdrojů, dále 20 MW v bateriových úložištích, studie na instalaci elektrolyzérů ve výši 160 MW a další.

ENACO, s.r.o.
Energy Consulting

Čechtická 386/4
142 00
Praha 12 - Kamýk

www.enaco.cz