Green Power Investment s.r.o.

Green Power Investment s.r.o.

Green Power Investment s.r.o. je česká společnost, která se specializuje na projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Společnost se zaměřuje na vývoj, výstavbu a provoz solárních elektráren, přičemž jejím posláním je urychlit přechod na udržitelnější energetický systém. Green Power Investment spolupracuje s partnery a investory na vyhledávání a rozvoji projektů v oblasti solární energie v České republice a dalších evropských zemích. Odborné znalosti společnosti zahrnují financování projektů, projektování, inženýring, výstavbu a údržbu solárních elektráren. Díky svému závazku k ekologické udržitelnosti a společenské odpovědnosti chce Green Power Investment přispět k čistší a ekologičtější budoucnosti pro další generace.

https://www.gpinvestment.cz/