EG.D, a.s.

EG.D, a.s.

Společnost EG.D, a.s. provozuje distribuční soustavu elektřiny a působí na celém území Jihomoravského a Jihočeského kraje, částečně pak v krajích Zlínském, Olomouckém a na Vysočině. Distribuci plynu má na starosti pouze na území Jihočeského kraje.

Jako distributor vlastní samotné vedení, sloupy, transformátory, potrubí a další zařízení, které slouží k rozvodu elektřiny a plynu. Společnost získala licenci na distribuci elektřiny i plynu na základě energetického zákona a podléhá kontrole Energetického regulačního úřadu.

V posledních letech se věnuje vodíkovým technologiím jako jednomu ze stěžejních témat. Její roli v energetice vnímá jako další zásadní krok k dekarbonizaci a pečlivě sleduje vývoj v oblasti vodíkových technologií a strategické plány v privátním sektoru i na národní úrovni.

Nejčerstvější ambicí společnosti EG.D, a.s. je projekt Hype (Hydrogen Project by E.ON Czech), který si klade za cíl vybudovat výrobní zařízení pro zelený vodík v Jihočeském kraji. Součástí projektu bude také výstavba testovacího polygonu, kde budou zkoumány vlivy vodíku na prvky distribuční soustavy plynu, měření a fakturace zákazníkům.

Kontakt:
Lidická 1873/36, Černá Pole (Brno-střed), 602 00 Brno
+420 800 22 55 77

www.egd.cz