AXEN, s.r.o.

AXEN, s.r.o.

AXEN navrhuje a realizuje inovativní projekty, produkty či služby s potenciálem rozvoje v rámci EU trhu, které jsou v souladu s trendy v energetice ve třetím tisíciletí. Pro tyto projekty disponuje vlastní kapacitou specialistů, projektantů a projektových manažérů, ale zároveň ověřenou sítí partnerů, která umožňuje realizovat rozsáhlé projekty vyžadující široké spektrum specializace. V oblasti vodíkového hospodářství se zaměřuje na projekty využití sdílených OZE pro výrobu a následné využití H2 ve veřejné dopravě či logistice, vytváření energetických celků pro výrobu vodíků pro další využití při výrobě tepla nebo EE nebo pro využití vodíku jako nástroje pro akumulaci energie.

Služby AXEN v oblasti vodíku: • NÁVRH PROJEKTU A JEHO INTEGRACE DO ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ • ZPRACOVÁNÍ EKONOMICKÉ A ENERGETICKÉ BILANCE • STUDIE PROVEDITELNOSTI • PROJEKČNÍ PRÁCE VE VŠECH STUPNÍCH • DOTACE • VÝSTAVBA A TECHNICKÝ DOZOR • PROVOZOVÁNÍ FORMOU ENERGY CONTRACTINGU • SERVIS

 

AXEN, s.r.o.
Italská 2581/67, Vinohrady
120 00 Praha 2
Česká republika
Tel.: +420 608 306 002
https://www.axen.cz/