Cylinders Holding a.s.

Cylinders Holding a.s.

Cylinders Holding a.s. je česká společnost, která se od roku 1905 kontinuálně zabývá vývojem a výrobou tlakových lahví.

Jsou výrobcem ocelových bezešvých tlakových vodíkových lahví a nádob s rozsahem tlaků 200 až 1050 bar a zároveň realizují řešení produktových aplikací pro skladování a transport vodíku v  modulárních celcích (vodíkové virtuální plynovody). Neustále se rozvíjejí na základě vlastního výzkumu a vývoje.

Cylinders Holding a.s.

  • je světovým výrobcem s největším podílem na evropském trhu ocelových lahví. Export společnosti míří na všechny kontinenty. Ve vybraných teritoriích si holding buduje nejen tržní pozici, ale i nové výrobní kapacity.
  • je jediná společnost, která umí vyrobit metodou zpětného protlačované ocelové nádoby pro skladování vodíku až při 1000 barech.
  • staví svou budoucnost na principech cirkulární ekonomiky, tj. na schopnosti využít odpady z primární výroby a pomocí moderních technologií z nich vyrobit vhodný a ekologický produkt bez důsledků pro životní prostředí. Systémy mobilních a virtuálních plynovodů vyvinuté v Cylinders Holding potvrzují, že existují komfortní ekologická a ekonomická řešení špičkové kvality, která snižují zátěž naší planety.

https://www.cylinders.cz/cs/