Nové partnerství mezi Evropskou komisí a společností Breakthrough Energy zprostředkuje až 1 miliardu eur i na zelený vodík

Evropská komise zveřejnila 2. 6. 2021 informaci ohledně nového partnerství, které podpoří investice do zeleného a nízkoemisního průmyslu. Společně se společností Breakthrough Energy Catalyst, za kterou stojí celosvětově známý americký filantrop Bill Gates, cílí partnerství na mobilizaci investic napříč soukromým a veřejným sektorem. Od spolupráce je očekáváno zprostředkování až 1 miliardy eur mezi roky 2022 – 2026 na řadu projektů. Finance by měly jít zejména na vybudování velkých demonstračních projektů zaměřující se na čisté technologie. Cílem je, aby tyto projekty snížili koncovou cenu čistých technologií, zrychlily jejich nasazení a pomohly redukovat emise oxidu uhličitého. Nové partnerství chce investovat do velkých celoevropských projektů, které naplní ambice Zelené dohody pro Evropu, jmenovitě se jedná o rozvoj zeleného vodíku, udržitelných paliv pro leteckou dopravu, technologie přímého zachytávání uhlíku ze vzduchu a dlouhodobé skladování elektrické energie. V budoucnu se počítá i s investicemi do výroby nízkouhlíkové oceli a cementu.

European Clean Hydrogen Alliance přijala více jak 1052 projektů

European Clean Hydrogen Alliance (ECH2A), jíž jsme členy, publikovala v půlce května zprávu o počtu přijatých vodíkových projektů, společně s dalšími informacemi, které popisují postup do dalších kol matchmakingu. Celkem tak Aliance přijala více jak 1052 projektů. Všechny projekty, které budou Evropskou komisí vybrány, budou prezentovány na události nesoucí název Hydrogen Forum. Ta proběhne 17. – 18. června 2021

ČEZ postaví v ČR do roku 2030 6 GW výkonu OZE, v budoucnu dojde i na vodík

Největší výrobce elektrické energie v České republice, skupina ČEZ, představila 20. května 2021 vizi energetické tranzice do roku 2030. V ní se zavázala k navýšení podílu výkonu obnovitelných zdrojů energie o 6 GW do roku 2030. ČEZ mimo jiné do budoucna počítá i s využíváním vodíku.

Evropský parlament potvrdil svůj přístup k zelenému a modrému vodíku

Evropský parlament schválil na plenárním zasedání 19. května report, potvrzující roli zeleného vodíku v otázce přechodu k uhlíkově neutrální Evropě. Report vznikl jako reakce Parlamentu na loňskou vodíkovou strategii z dílny Evropské komise. Dokument podtrhuje dlouhodobé stanovisko Parlamentu a zmiňuje jako jediné budoucí řešení právě zelený vodík. I přes jasně vyjádřenou podporu zelenému vodíku, je dle reportu důležité podpořit rozvoj vodíkového hospodářství během následujících 10 let i výrobou modrého vodíku.

Nová studie IEA podtrhuje roli vodíku v energetické tranzici k uhlíkové neutralitě do roku 2050

Mezinárodní agentura pro energii (IEA) vydala první komplexní energetický report na světě, který pokrývá světový energetický systém a jednotlivé možnosti, jak v něm dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality. Report pracuje se scénářem přechodu k uhlíkově neutrální společnosti, který zajistí cenově dostupné dodávky energie a robustní ekonomický růst, ve kterém budou hlavní roli hrát obnovitelné zdroje energie místo fosilních paliv. Vodík v této tranzici sehraje důležitou roli.

Dánská společnost Everfuel oznámila plány na výstavbu 300 MW elektrolyzéru

Dánská společnost Everfuel oznámila plán výstavby elektrolyzéru o výkonu 300MW v ropné rafinérii Frederici, která patří společnosti Shell. Projekt nese název HySynergy. Jeho cílem je snížit emise oxidu uhličitého dánské pozemní dopravy o 5 % do roku 2025.

Obří projekt na výrobu zeleného vodíku v Severním moři

Společnosti GASCADE, Gasunie, RWE a Shell podepsaly společnou deklaraci o spolupráci na projektu AquaDuctus. Jedná se o projekt, který má za cíl vystavět plynovod transportující zelený vodík produkovaný větrnými elektrárnami v Severním moři do Německa.

Ostrava vidí budoucnost ve vodíku. Začne už za 2 roky, nejdříve v MHD

Statutární město Ostrava vidí budoucnost ve vodíkových technologiích. Kromě velkolepého projektu H2 District, který má za cíl na bývalé uhelné haldě Hrabůvka vztyčit vodíkové město, plánuje do vodíku investovat i Dopravní podnik Ostrava. U autobusové garáže Dopravního podniku Ostrava (DPO) na Hranečníku má do dvou let vyrůst vodíková plnička za zhruba 90 milionů korun

Evropská taxonomie stanovila limit pro nízkouhlíkový vodík

Evropská komise vydala první část pravidel pro udržitelné financování, tzv. evropskou taxonomii. Jedná se o společný klasifikační systém s cílem podpořit investice do udržitelného růstu a přispět tak k dosažení klimaticky neutrální ekonomiky. Taxonomie se zaměřila i na vodík. Za nízkouhlíkovou lze dle taxonomie považovat takovou výrobu vodíku, během níž na 1 tunu vyrobeného vodíku nenído ovzduší vypuštěno více jak 3 tuny oxidu uhličitého.

Čtyři francouzské regiony objednaly prvních 12 vodíkových vlaků

Čtyři francouzské regiony Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est a Occitanie dokončily první objednávku na celkem 12 duálních vodíkových vlaků od společnosti Alstrom. Celkem 12  vlaků o délce 72 metrů, s kapacitou pro 218 pasažérů a dojezdem až 600 km na vodík bude uvedeno do provozu nejpozději v roce 2025.

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union