TÜV SÜD představil dvě nové certifikační značky pro systémy palivových článků a pro součásti vodíkových systémů

TÜV SÜD představil dvě nové certifikační značky pro systémy palivových článků a pro součásti vodíkových systémů

Od května 2022 nabízí TÜV SÜD dvě nové dobrovolné mezinárodní certifikační značky, „Systém palivových článků“ a „Součást vodíkového systému“, pro stacionární, továrně vyráběné systémy palivových článků a součásti obsahující vodík. Zatímco palivové články vyrábějí elektřinu na základě elektrochemické reakce, součásti obsahující vodík, jako jsou ventily, palivové trysky, odpojovací přípojky a hadice, se používají na čerpacích stanicích H² nebo ve vozidlech H². Umístěním certifikační značky TÜV SÜD na své produkty výrobci kupujícím a spotřebitelům dokládají nejenom svou snahu o kvalitu a bezpečnost a zodpovědný přístup k životnímu prostředí, ale také získávají konkurenční výhodu. Normativní základ zahrnuje IEC 62282-2 a -4 pro moduly palivových článků, IEC 62282-3 pro systémy palivových článků, ISO 19880-3 a -5 pro vodíkové ventily a hadice výdejních stojanů a ISO 17268 pro odpojovací přípojky a palivové trysky.

Certifikace potvrzuje více než shodu výrobků nebo systémů s národními a mezinárodními technickými bezpečnostními normami. Společnost TÜV SÜD v případě potřeby také kontroluje výrobní prostory a provádí pravidelné kontrolní audity. V Garchingu u Mnichova provozuje společnost TÜV SÜD špičkovou vodíkovou testovací laboratoř, kde je kontrolována připravenost součástí a systémů na H², kompatibilita a výkon od ověření návrhu po typovou zkoušku a certifikaci.

Certifikaci palivových článků a vodíkových součástí zákon ve většině případů dosud nevyžadoval. Plánovaná změna nařízení o infrastruktuře pro alternativní paliva (AFIR) by to však mohla ve střednědobém horizontu změnit. Rozšiřováním infrastruktury pro alternativní paliva vytváří Evropská unie příležitosti k účinnému řízení dekarbonizace.

Pro více informací: https://www.tuvsud.com/cs-cz/temata/vodik