GasNet se připravuje na biometan a vodík

GasNet se připravuje na biometan a vodík

Náš člen GasNet v nedávné době prezentoval posun v otázce implementace vodíkového hospodářství v České republice na letošním Sympoziu Českého plynárenského svazu. Podle společnosti je technicky celá česká distribuční soustava pro zemní plyn již dnes připravena na 20% příměs vodíku. Na biometan je GasNet připraven bez větších obtíží v plné výši objemu. GasNet v současné chvíli analyzuje jednotlivé komponenty jejich sítě, včetně legislativních a regulačních aspektů a připravuje také pilotní projekty, které mají ukázat, že vodík představuje reálnou budoucnost plynárenství. V současné chvíli je nicméně více než 60 % všech místních sítí v obcích a městech tvořeno polyethylenovým potrubím, které je připraveno na distribuci 100 % vodíku. GasNet nicméně musí ještě otestovat i dílčí prvky svých potrubí, jako armatury a další součásti, aby byla distribuce vodíku do budoucna bezproblémová.

GasNet do budoucna počítá i s tím, že bude potřeba vzdělávat novou generaci plynařů, i z toho důvodu bude v příštích letech zavádět zkrácené formy studia plynárenství pro technické obory. Do roku 2026 plánuje GasNet otevřít jednoleté nástavbové plynárenské obory ve všech regionech, kde působí.

Pro více informací: https://oenergetice.cz/vodik/gasnet-predstavil-budoucnost-plynu-biometan-vodik
https://oenergetice.cz/rychle-zpravy/helena-steinerova-gasnet-restartujeme-plynarinu