USA podpoří daňovými úlevami výrobu nízkouhlíkového a obnovitelného vodíku

USA podpoří daňovými úlevami výrobu nízkouhlíkového a obnovitelného vodíku

Ve čtvrtek 28. července došlo k mimořádnému průlomu v otázce podpory výroby nízkouhlíkového vodíku ve Spojených státech amerických. Demokratický senátor Joe Manchin, který řadu měsíců blokoval tzv. ‚‚Build Back Better Act‘‘, změnil názor a rozhodl se zákon zaměřující na klima, daně a zdravotnictví podpořit. Kompromisní zákon se nově nazývá ‚‚Inflation Reduction Act of 2022‘‘. Součástí zákona je podpora obnovitelných zdrojů energie, včetně výroby vodíku.  Ta by měla být v USA podpořena daňovými úlevami v závislosti na emisní náročnosti výroby vodíku. Tzv. čistý vodík (clean hydrogen) bude způsobilý k získání daňových úlev v hodnotě až 3 $/kg.

Podpora vodíku je v novém zákoně rozdělena podle emisní náročnosti. Nejvýše podpořeným bude vodík vyrobený s emisní náročností do 0,45 CO2 na 1 kg vodíku, který získá nárok na daňovou úlevu v hodnotě 0,60 $/kg. Druhou kategorií bude vodík vyrobený s emisní náročností 0,45 – 1,5 kg CO2 na 1 kg vodík, který získá nárok na daňovou úlevu v hodnotě 0,20 $/kg. Třetí kategorií bude vodík vyrobený s emisní náročností 1,5 – 2,5 kg CO2 na 1kg vodíku, který získá nárok na daňovou úlevu v hodnotě 0,15 $/kg. Poslední kategorií bude vodík vyráběný s emisní náročností 2,5 – 4 kg CO2 na 1 kg vodíku, který získá nárok na daňovou úlevu v hodnotě 0,12 $/kg.  Emise budou počítány v rámci LCA cyklu a budou muset být ověřeny nezávislou třetí stranou. Metodologie výpočtu emisí, která bude pro jejich výpočet použita, je v USA známá pod názvem GREET. Pouze výrobny spuštěné před rokem 2033 budou moct o úlevu zažádat.

Kromě emisní náročností zohlední podpora i platy zaměstnanců podílejících se na výstavbě, provozu či opravě dané výrobny vodíku. Pokud splní pravidla pro spravedlivé ohodnocení zaměstnanců během doby, po kterou bude výrobna získávat podporu, mohou získat až pětinásobné navýšení daňových úlev.

V praxi by to mělo znamenat, že společnosti vyrábějící vodík elektrolýzou vody za použití obnovitelných zdrojů energie dosáhnou na úlevu v hodnotě 0,60 $/kg. Pokud splní podmínku spravedlivého ohodnocení, může být úleva navýšena pětinásobně až na maximální úroveň 3 $/kg.

Emisní náročnost výroby vodíku by se měla počítat tzv. well to gate a měly by do ní být započítány i emise, které vznikají například při těžbě zemního plynu. Projekty na výrobu vodíku ze zemního plynu se zachytáváním oxidu uhličitého tak budou muset započítávat i emise, které vzniknou mimo jejich výrobnu.

Pro více informací: https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/energy-transition/072822-hydrogen-tax-credits-preserved-in-new-us-inflation-reduction-act