06202021ne

Clean Hydrogen Monitor 2020

Evropská asociace Hydrogen Europe zpracovala zprávu „Hydrogen Europe´s Clean Hydrogen Moitor“, která poskytuje přehled čistých vodíkových technologií v Evropě. Zpráva bude pravidelně aktualizována jednou ročně.

Manifest pro rozvoj evropského hodnotového řetězce vodíkových technologií a systémů

Zástupci 23 členských států EU podepsali Manifest pro rozvoj evropského hodnotového řetězce vodíkových technologií a systémů (Hydrogen Manifesto), kde je deklarován zájem na rozvoji projektů společného evropského zájmu IPCEI. Rakousko, Dánsko, Španělsko a Portugalsko však mají k finálnímu znění výhrady, kdy ve své deklaraci vyjadřují požadavek, aby podporované vodíkové IPCEI projekty byly zaměřené výhradně na zelený vodík tj. vyráběný pouze z obnovitelných zdrojů. Pro ČR je pozitivní, že ostatní státy se přiklánějí více k myšlence postupného přechodu na bezemisní ekonomiku s využitím i nízkoemisního vodíku.

Česká republika se zavazuje k vodíku!

Česká republika podepsala společně s dalšími 22 evropskými zeměmi „Manifest pro rozvoj evropského hodnotového řetězce vodíkových technologií a systémů“. Podpisová akce byla uspořádána v rámci důležitých projektů společného evropského zájmu v oblastí vodíku (IPCEI - Hydrogen) prostřednictvím Německa a jeho Předsednictví Rady EU.

Itálie nakupuje vodíkové vlaky

Společnost Alstom dodá šest vodíkových vlaků (opčně osm) společnosti Ferrovie Nord Milano, která je hlavní dopravní a přepravní skupinou v italském regionu Lombardii, v hodnotě přibližně 160 mil. eur. První vlak by měl být dodán do 36 měsíců od objednávky. Nové vodíkové vlaky budou založeny na regionální vlakové platformě Alstomu Coradia Stream.

Messer and HyGear podepisují dlouhodobý kontrakt pro dodávky vodíku v České republice

Rodinná průmyslová plynárenská společnost Messer uzavřela spolu se společnosti HyGear dlouhodobé partnerství, jehož prostřednictvím budou společně dodávat vodík o vysoké čistotě dvěma koncovým uživatelům (Global Tungsten & Powders a OSRAM Česká republika) v České republice. Smlouva je založena na modelu společnosti HyGear, která poskytuje plyn jako službu (Gas-as-a-Service), v kterém si společnost ponechává vlastnictví systémů a zůstává odpovědná za provoz a údržbu technologie u zákazníka.“

Australsko-německé konsorcium

Nové konsorcium složené z akademické obce a odborníků z průmyslu zahájí práce na identifikaci překážek a optimálních přístupů k vytvoření dodavatelského řetězce vodíku mezi Německem a Austrálií. University of New South Wales (UNSW), Deloitte a Baringa Partners byli vybrání jako australští partneři a budou spolupracovat s kolegy v Německu na vypracování “německo-australské studie proveditelnosti dodavatelského řetězce vodíku vyrobeného z obnovitelných zdrojů energie.”

Akce aktuální

20 6. 2021
9th World Hydrogen Technologies Convention

20.-24.6. 2021, Montréal, Canada

22 6. 2021
22 6. 2021
Konference Hydrogen Dialogue

22 - 23. 6. , Německo,  online

22 6. 2021

Facebook

členové platformy

ČVUT FS
ÚJV Řež a.s.
VŠCHT Praha
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
ORLEN Unipetrol
Pražská plynárenská, a.s.
Leancat s.r.o.
Český plynárenský svaz (ČPS)
GREEN REMEDY, s.r.o.
DEVINN – Development Innovation
Energy financial group (EFG)
ENVISAN-GEM, a.s.
CHEMINVEST s.r.o.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i
ŠKODA ELECTRIC a.s.
Chart Ferox, a.s.
CYLINDERS HOLDING a.s.
OKK Koksovny, a.s
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i
ŠKODA JS a.s.
SOLEK HOLDING SE
C-Energy Planá s.r.o.
Hyundai Motor Czech, s.r.o.
Hydrogen Institute CZ
Rév Group s.r.o.
Fond HYDROGEN1
ZEBRA GROUP s.r.o.
Projekt ČESKÁ VODÍKOVÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA 2023 je spolufinancován Evropskou unií

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.