11252020st

Vodík pro dekarbonizaci v evropském měřítku

Němečtí provozovatelé přenosových plynových soustav předložili plán pro 600 tisíc kilometrů vodíkové sítě. Průmysl má tedy velký náskok před politikou. Implementace však nemůže začít bez politického a regulačního rámce. Plán propojení vodíkové sítě severoněmecké výroby vodíku s průmyslovými středisky na jihu Německa byl včera představen v jedněch z největších německých novin „Das Handelsblatt“.

Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking FCH JU (Společný podnik pro palivové články a vodík) zveřejnil novou výzvu k předkládání návrhů

Celkový rozpočet této výzvy přesahuje 93 milionů €. Mezi podporovaná témata patří vývoj vodíkových autobusů, vlaků, kompresorů pro vodíkové plnicí stanice a zkoumání uložení vodíku ve vyčerpaných plynových polích. Všechna témata podporují cíl EU snížit emise skleníkových plynů. Proto je preferovaným vodíkem tzv. zelený vodík, tj. vyrobený z obnovitelných zdrojů. Uzávěrka přihlášek je dne 21. dubna 2020 v 17:00 hodin.

Průmyslové asociace vyzývají Evropskou komisi, aby se zaměřila na technologie Power-to-X

Celkem 17 evropských průmyslových asociací v čele s Německou inženýrskou federací (VDMA) vyzvalo v otevřeném dopise adresovaném novému místopředsedovi Evropské komise Fransi Timmermansovi k vyšší podpoře technologií Power-to-X, tedy technologií využívajících elektřinu k produkci plynných paliv či tepla. Informoval o tom zahraniční server Clean Energy Wire.

Podzimní plynárenská konference 2019: emise CO₂ sníží bio a syntetický metan a vodík

Každoroční Podzimní plynárenská konference shrnuje vše, co se týká uplatnění zemního plynu a budoucího vývoje plynárenství. Současné dění na nejvyšší evropské úrovni přináší občas řadu rozporuplných informací. Přesto je zřejmé, že si plynárenství i v následujcících dvaceti letech udrží svůj podíl v energetickém mixu.

Hydrogen Valley Evropy? Realita, nikoliv fikce

Vytvořit z regionu první "vodíkové údolí" ve východní Evropě, to jsou ambice vedení Moravskoslezského kraje. Energetiku a dopravu založenou na fosilních palivech nahradí vodíkové technologie, vznikne Vodíkový klastr. Projekty, financování a další témata spojené s touto vizí se staly náplní odborného mezinárodního workshopu Hydrogen V4, který se dnes uskutečnil v Dolních Vítkovicích v Ostravě, společně s Českou vodíkovou technologickou platformou. Zúčastnili se ho i zahraniční hosté zemí Visegrádské čtyřky.

Hydrogen Days 2021

Akce aktuální

26 11. 2020
26 11. 2020
01 12. 2020

Facebook

členové platformy

ČVUT FS
ÚJV Řež a.s.
VŠCHT Praha
UNITED HYDROGEN, a.s.
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Unipetrol
Pražská plynárenská, a.s.
Leancat s.r.o.
Český plynárenský svaz (ČPS)
GREEN REMEDY, s.r.o.
DEVINN – Development Innovation
Energy financial group (EFG)
ENVISAN-GEM, a.s.
CHEMINVEST s.r.o.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i
ŠKODA ELECTRIC a.s.
Chart Ferox, a.s.
CYLINDERS HOLDING a.s.
OKK Koksovny, a.s
TATSUNO EUROPE a.s.
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i
ŠKODA JS a.s.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.