Evropská komise schválila státní podporu v rámci IPCEI projektu pro společnost Iveco Bus

Evropská komise schválila podporu pro 15 členských států ve výši až 5,4 miliardy eur na významný projekt společného evropského zájmu (IPCEI) s názvem IPCEI Hy2Tech. Mezi vybranými společnosti je i společnost Iveco Bus Czech Republic sídlící ve Vysokém Mýtě. Automobilka Iveco Bus v rámci projektu začne v České republice vyrábět meziměstské vodíkové autobusy.

Shell vybuduje v Nizozemsku do roku 2025 elektrolyzér o výkonu 200 MW

Nizozemsko-britská společnost Shell vybuduje do roku 2025 v oblasti Rotterdamského přístavu elektrolyzér o výkonu 200 MW, který je schopný vyrábět až 60 tisíc kilogramů obnovitelného vodíku denně. Elektrolyzér by měl získávat potřebnou elektrickou energii z nedaleké offshorové větrné farmy Hollandse Kust, kterou Shell částečně vlastní. Pokud se elektrolyzér stihne postavit do roku 2025, bude se jednat o jeden z největších elektrolyzérů v Evropě. Projekt nese název Holland Hydrogen I.

České společnosti plánují spolupráci s Korejskou republikou v oblasti vodíkové mobility

Česká vodíková technologická platforma (HYTEP) podepsala za účasti ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely a korejského ministra průmyslu Chang Yang Leeho v úterý 28. června 2022 memorandum o spolupráci s korejskou asociací H2Korea, tedy platformou zaměřujících se na rozvoj vodíkového hospodářství v Korejské republice. Součástí memoranda jsou české společnosti ZEBRA GROUP, TATRA TRUCKS, Spolek pro chemickou a hutní výrobu, Orlen Unipetrol RPA, Vítkovice Cylinders, DEVINN, W.A.G. payment solutions (EUROWAG), ÚJV Řež, Zásilkovna a Iveco Bus. Na korejské straně se memoranda účastní společnosti Hyundai Motor Company a Hyundai Glovis. Spolupráce v rámci memoranda je otevřená i pro další společnosti.

Společnost Vítkovice otevírá první veřejnou plnicí stanici pro osobní automobily v České republice

V úterý 28. 6. 2022 bude ve Vítkovicích otevřena první veřejná plnicí stanice pro osobní vodíkové automobily v České republice. Stanice má denní výkon až 40 kg vodíku a naplní zhruba 8 - 10 aut. Při zvětšení kapacity vysokotlakého zásobníku je možné dosáhnout naplnění až 40 aut denně. Plnicí stanici realizuje akciová společnost Vítkovice ve spolupráci s Cylinders Holding a společností APT v Moravskoslezském kraji.

Společnost Volvo Trucks představila vodíkový kamion s dojezdem až 1000 km

Společnost Volvo Trucks představila nový kamion poháněný plynným vodíkem, který je schopný urazit na jednu nádrž až 1000 km. Kamion je poháněný dvěma palivovými články o celkovém výkonu 300 kW a je postavený tak, aby nabídl maximální výkon a dojezd i v náročnějších terénech. Samozřejmou výhodou vodíku je pak možnost doplnit plnou nádrž do 15 minut.

Komentář: Evropská komise plánuje pohřbít trh s obnovitelným vodíkem. Ještě než se vůbec zrodil

Evropská komise publikovala 20. května 2022 návrh aktu v přenesené pravomoci, kterým stanovuje definici obnovitelného vodíku. Ten stanovuje podmínky, které je nutné splnit pro to, aby vyráběný vodík mohl být prohlášen za plně obnovitelný, a tudíž splňoval nálepku tzv. obnovitelného paliva nebiologického původu (RFNBO). Přestože zveřejněný návrh oproti původnímu znění prošel velkou revizí, stále je natolik restriktivní, že v řadě členských států v podstatě zamezí rozvoji výroby obnovitelného vodíku.

Rotterdamský přístav se připravuje na navýšení importu amoniaku

Společnost OCI N.V., která vlastní a provozuje výrobny amoniaku po celém světě a k ní doprovázející infrastrukturu v Rotterdamském přístavu, plánuje ztrojnásobit importní kapacity amoniaku na 1,2 milionů tun do roku 2023. Společnost tímto krokem odpovídá na zvyšující se poptávku po zámořském amoniaku v Evropě. Ta je zapříčiněna nižší výrobou na starém kontinentu, a to zejména kvůli vysokým cenám zemního plynu. Společnost předpokládá, že amoniak bude sloužit i jako palivo budoucnosti pro lodní dopravu. Terminál by měl sloužit zároveň k importu vodíku ve formě amoniaku zejména z Blízkého východu a Severní Afriky.

GasNet se připravuje na biometan a vodík

Náš člen GasNet v nedávné době prezentoval posun v otázce implementace vodíkového hospodářství v České republice na letošním Sympoziu Českého plynárenského svazu. Podle společnosti je technicky celá česká distribuční soustava pro zemní plyn již dnes připravena na 20% příměs vodíku. Na biometan je GasNet připraven bez větších obtíží v plné výši objemu. GasNet v současné chvíli analyzuje jednotlivé komponenty jejich sítě, včetně legislativních a regulačních aspektů a připravuje také pilotní projekty, které mají ukázat, že vodík představuje reálnou budoucnost plynárenství. V současné chvíli je nicméně více než 60 % všech místních sítí v obcích a městech tvořeno polyethylenovým potrubím, které je připraveno na distribuci 100 % vodíku. GasNet nicméně musí ještě otestovat i dílčí prvky svých potrubí, jako armatury a další součásti, aby byla distribuce vodíku do budoucna bezproblémová.

Rakousko publikovalo svou vodíkovou strategii

Rakouská vláda vydala minulý týden vodíkovou strategii. Ta cílí na výstavbu 1 GW elektrolyzérů do roku 2030 a předem stanovuje priority pro využívání obnovitelného vodíku. Ty vláda stanovila zejména pro oblasti průmyslu (ocelářství, chemický průmysl) a náhrady současného šedého vodíku obnovitelným. Rakouská vláda naopak nevnímá pozitivně využití vodíku v osobní dopravě, v malých a středních nákladních automobilech, ve vytápění domácností a při výrobě industriálního tepla, a to zejména kvůli nižší účinnosti k dnes dostupným jiným technologiím.

Alstom a České dráhy představí v České republice první vodíkový vlak pro osobní dopravu na světě

Náš člen Alstom představí už 17. května v České republice vůbec první vodíkový vlak pro osobní dopravu na světě. Alstom na akci ''Alstom Coradia iLint Railshow'' spolupracuje s českým dopravcem České dráhy. Společnou ambicí obou společností je zdůraznit potenciál vodíku v oblasti železničních řešení, a to zejména tam, kde je elektrizace příliš nákladná. Na základě společné dohody s Českými dráhami přiveze Alstom vodíkový vlak do ČR a na Slovensko v období od 16. až do 25. května. Vodíkový vlak je poháněn palivovým článkem a dosahuje maximální rychlosti 140 km/h. V praxi je schopný ujet na jedno natankování vzdálenost až 1000km. Přijďte se na vlak podívat v řadě českých měst, harmonogram naleznete v článku.

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union