Rozvoj vodíku v silniční dopravě v České republice a Evropské unii

Vodík v silniční dopravě je médium, které je zařazeno mezi paliva čistá. Spolu s bateriovými elektromobily a plug-in hybridními vozidly patří vozidla s palivovými články (FCEV) do vozidel elektrických (s externím plněním). Autoři článku se zaměřili na aktuální data o FCEV v zemích Evropské unie (EU) napříč jednotlivými kategoriemi vozidel – osobních, lehkých užitkových, nákladních a autobusů. Jelikož je pro toto odvětví klíčový rozvoj plnicí infrastruktury, z dostupných dat jsou porovnány jednotlivé země jak v počtu provozovaných, tak plánovaných stanic. Lze konstatovat, že veřejné plnicí vodíkové stanice jsou zatím provozovány pouze v 11 zemích EU. V České republice je v Centrálním registru vozidel evidováno 9 FCEV a žádná veřejná plnicí vodíková stanice. Do konce roku 2022 se však plánuje dokončení 3 vodíkových stanic (Praha, Litvínov, Ostrava) a do konce roku 2023 dalších 6, které byly podpořeny částkou 350 mil. Kč z Operačního programu Doprava. V závěru článku autoři upozorňují na typy vodíku, které jsou z pohledu emisní bilance naprosto klíčové. Představen je rovněž nový web www.cistadoprava.cz, který obsahuje aktuální informace a data v návaznosti na Národní akční plán čisté mobility.

TÜV SÜD představil dvě nové certifikační značky pro systémy palivových článků a pro součásti vodíkových systémů

Od května 2022 nabízí TÜV SÜD dvě nové dobrovolné mezinárodní certifikační značky, „Systém palivových článků“ a „Součást vodíkového systému“, pro stacionární, továrně vyráběné systémy palivových článků a součásti obsahující vodík. Zatímco palivové články vyrábějí elektřinu na základě elektrochemické reakce, součásti obsahující vodík, jako jsou ventily, palivové trysky, odpojovací přípojky a hadice, se používají na čerpacích stanicích H² nebo ve vozidlech H². Umístěním certifikační značky TÜV SÜD na své produkty výrobci kupujícím a spotřebitelům dokládají nejenom svou snahu o kvalitu a bezpečnost a zodpovědný přístup k životnímu prostředí, ale také získávají konkurenční výhodu. Normativní základ zahrnuje IEC 62282-2 a -4 pro moduly palivových článků, IEC 62282-3 pro systémy palivových článků, ISO 19880-3 a -5 pro vodíkové ventily a hadice výdejních stojanů a ISO 17268 pro odpojovací přípojky a palivové trysky.

USA podpoří daňovými úlevami výrobu nízkouhlíkového a obnovitelného vodíku

Ve čtvrtek 28. července došlo k mimořádnému průlomu v otázce podpory výroby nízkouhlíkového vodíku ve Spojených státech amerických. Demokratický senátor Joe Manchin, který řadu měsíců blokoval tzv. ‚‚Build Back Better Act‘‘, změnil názor a rozhodl se zákon zaměřující se na klima, daně a zdravotnictví podpořit. Kompromisní zákon se nově nazývá ‚‚Inflation Reduction Act of 2022‘‘. Součástí zákona je podpora obnovitelných zdrojů energie, včetně výroby vodíku.  Ta by měla být v USA podpořena daňovými úlevami v závislosti na emisní náročnosti výroby vodíku. Tzv. čistý vodík (clean hydrogen) bude způsobilý k získání daňových úlev v hodnotě až 3 $/kg.

Evropská komise schválila státní podporu v rámci IPCEI projektu pro společnost Iveco Bus

Evropská komise schválila podporu pro 15 členských států ve výši až 5,4 miliardy eur na významný projekt společného evropského zájmu (IPCEI) s názvem IPCEI Hy2Tech. Mezi vybranými společnosti je i společnost Iveco Bus Czech Republic sídlící ve Vysokém Mýtě. Automobilka Iveco Bus v rámci projektu začne v České republice vyrábět meziměstské vodíkové autobusy.

Shell vybuduje v Nizozemsku do roku 2025 elektrolyzér o výkonu 200 MW

Nizozemsko-britská společnost Shell vybuduje do roku 2025 v oblasti Rotterdamského přístavu elektrolyzér o výkonu 200 MW, který je schopný vyrábět až 60 tisíc kilogramů obnovitelného vodíku denně. Elektrolyzér by měl získávat potřebnou elektrickou energii z nedaleké offshorové větrné farmy Hollandse Kust, kterou Shell částečně vlastní. Pokud se elektrolyzér stihne postavit do roku 2025, bude se jednat o jeden z největších elektrolyzérů v Evropě. Projekt nese název Holland Hydrogen I.

České společnosti plánují spolupráci s Korejskou republikou v oblasti vodíkové mobility

Česká vodíková technologická platforma (HYTEP) podepsala za účasti ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely a korejského ministra průmyslu Chang Yang Leeho v úterý 28. června 2022 memorandum o spolupráci s korejskou asociací H2Korea, tedy platformou zaměřujících se na rozvoj vodíkového hospodářství v Korejské republice. Součástí memoranda jsou české společnosti ZEBRA GROUP, TATRA TRUCKS, Spolek pro chemickou a hutní výrobu, Orlen Unipetrol RPA, Vítkovice Cylinders, DEVINN, W.A.G. payment solutions (EUROWAG), ÚJV Řež, Zásilkovna a Iveco Bus. Na korejské straně se memoranda účastní společnosti Hyundai Motor Company a Hyundai Glovis. Spolupráce v rámci memoranda je otevřená i pro další společnosti.

Společnost Vítkovice otevírá první veřejnou plnicí stanici pro osobní automobily v České republice

V úterý 28. 6. 2022 bude ve Vítkovicích otevřena první veřejná plnicí stanice pro osobní vodíkové automobily v České republice. Stanice má denní výkon až 40 kg vodíku a naplní zhruba 8 - 10 aut. Při zvětšení kapacity vysokotlakého zásobníku je možné dosáhnout naplnění až 40 aut denně. Plnicí stanici realizuje akciová společnost Vítkovice ve spolupráci s Cylinders Holding a společností APT v Moravskoslezském kraji.

Společnost Volvo Trucks představila vodíkový kamion s dojezdem až 1000 km

Společnost Volvo Trucks představila nový kamion poháněný plynným vodíkem, který je schopný urazit na jednu nádrž až 1000 km. Kamion je poháněný dvěma palivovými články o celkovém výkonu 300 kW a je postavený tak, aby nabídl maximální výkon a dojezd i v náročnějších terénech. Samozřejmou výhodou vodíku je pak možnost doplnit plnou nádrž do 15 minut.

Komentář: Evropská komise plánuje pohřbít trh s obnovitelným vodíkem. Ještě než se vůbec zrodil

Evropská komise publikovala 20. května 2022 návrh aktu v přenesené pravomoci, kterým stanovuje definici obnovitelného vodíku. Ten stanovuje podmínky, které je nutné splnit pro to, aby vyráběný vodík mohl být prohlášen za plně obnovitelný, a tudíž splňoval nálepku tzv. obnovitelného paliva nebiologického původu (RFNBO). Přestože zveřejněný návrh oproti původnímu znění prošel velkou revizí, stále je natolik restriktivní, že v řadě členských států v podstatě zamezí rozvoji výroby obnovitelného vodíku.

Rotterdamský přístav se připravuje na navýšení importu amoniaku

Společnost OCI N.V., která vlastní a provozuje výrobny amoniaku po celém světě a k ní doprovázející infrastrukturu v Rotterdamském přístavu, plánuje ztrojnásobit importní kapacity amoniaku na 1,2 milionů tun do roku 2023. Společnost tímto krokem odpovídá na zvyšující se poptávku po zámořském amoniaku v Evropě. Ta je zapříčiněna nižší výrobou na starém kontinentu, a to zejména kvůli vysokým cenám zemního plynu. Společnost předpokládá, že amoniak bude sloužit i jako palivo budoucnosti pro lodní dopravu. Terminál by měl sloužit zároveň k importu vodíku ve formě amoniaku zejména z Blízkého východu a Severní Afriky.