Ostrava vidí budoucnost ve vodíku. Začne už za 2 roky, nejdříve v MHD

Statutární město Ostrava vidí budoucnost ve vodíkových technologiích. Kromě velkolepého projektu H2 District, který má za cíl na bývalé uhelné haldě Hrabůvka vztyčit vodíkové město, plánuje do vodíku investovat i Dopravní podnik Ostrava. U autobusové garáže Dopravního podniku Ostrava (DPO) na Hranečníku má do dvou let vyrůst vodíková plnička za zhruba 90 milionů korun

Evropská taxonomie stanovila limit pro nízkouhlíkový vodík

Evropská komise vydala první část pravidel pro udržitelné financování, tzv. evropskou taxonomii. Jedná se o společný klasifikační systém s cílem podpořit investice do udržitelného růstu a přispět tak k dosažení klimaticky neutrální ekonomiky. Taxonomie se zaměřila i na vodík. Za nízkouhlíkovou lze dle taxonomie považovat takovou výrobu vodíku, během níž na 1 tunu vyrobeného vodíku nenído ovzduší vypuštěno více jak 3 tuny oxidu uhličitého.

Čtyři francouzské regiony objednaly prvních 12 vodíkových vlaků

Čtyři francouzské regiony Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est a Occitanie dokončily první objednávku na celkem 12 duálních vodíkových vlaků od společnosti Alstrom. Celkem 12  vlaků o délce 72 metrů, s kapacitou pro 218 pasažérů a dojezdem až 600 km na vodík bude uvedeno do provozu nejpozději v roce 2025.

Evropská komise spustila sběr projektů v rámci European Clean Hydrogen Alliance

Evropská komise, spustila 12. 4. 2021 sběr projektů v rámci European Clean Hydrogen Alliance (ECH2A). Přes tisíc členů ECH2A v Evropě tak dostalo jedinečnou možnost zapojit se do projektu, který má za cíl akcelerovat implementaci vodíkového hospodářství v jednotlivých členských státech.

Pozvánka na online workshopy: Vodík a vodíkové technologie v plynárenství

Vodík, plyn, který je stále více a více zmiňován jakožto energetické médium, které významnou mírou přispěje k dekarbonizaci evropského hospodářství. Otázek, které stále zůstávají otevřené, je mnoho. V cyklu tří vodíkových workshopů Vám chceme představit problematiku potenciálu a využití vodíku ve větším detailu. Workshopy pořádá Český plynárenský svaz.

Asociace Hydrogen Europe vydala report nastiňující důležité kroky pro rozvoj vodíkového hospodářství

Asociace Hydrogen Europe vydala na začátku dubna další report nastiňující důležité kroky pro rozvoj vodíkového hospodářství v členských státech Evropské unie. Dokument nese název Hydrogen Act a je k nahlédnutí v odkazu pod samostatným článkem.  Hydrogen Act předpokládá tři základní fáze rozvoje vodíkového hospodářství, zejména s přihlédnutím k zelenému a nízkouhlíkovému vodíku.

Česko-bavorské setkání k vodíkové ekonomice

Rádi bychom Vás tímto pozvali na virtuální česko-bavorské setkání k vodíkové ekonomice, které se uskuteční 29. 4. 2021 od 14:00 - 15:30 online. Cílem setkání je propojení mezi českými a bavorskými aktéry v oblasti vodíkuSetkání spolupořádáme společně s Zentrum Wasserstoff.Bayern (H2.B) a Generálním konzulátem ČR v Mnichově. Virtuální setkání je jedinečnou možností pro networking mezi českými a německými společnostmi.

Evropská komise spustila veřejnou konzultaci k revizi předpisů pro plynárenství

Evropská komise spustila veřejnou konzultacirevizi předpisů zaměřujících se na plynárenství. Veřejná konzultace je otevřena pro všechny zainteresované stakeholdery mezi 26. březnem 2021 až 18. červnem 2021. Zapojit se mohou veřejné orgány, společnosti včetně malých i středních podniků, průmyslová sdružení, výzkumná sdružení, odborové svazy atd. Konzultace se lze zúčastnit pomocí vyplnění online dotazníku.

Evropské plynárenské společnosti volají po podpoře přimíchávání vodíku do plynárenské soustavy

Přes 90 evropských plynárenských společností vyzvalo 17. března 2021 Evropskou komisi k podpoře přimíchávání vodíku do plynárenské soustavy. Otevřený dopis adresovaný evropským komisařům vyzdvihuje přínos přimíchávání vodíku zejména v jeho snížení emisí skleníkových plynů a malých nákladech nutných pro realizaci tohoto opatření. Přimíchávání vodíku do plynárenské soustavy je dle názoru společností důležité zejména tam, kde neexistuje paralelní, nebo duplicitní infrastruktura.

Německo spouští iniciativu H2Global s rozpočtem 2 miliardy eur na podporu importu zeleného vodíku

Německá vláda spustila 16. března iniciativu H2Global na podporu importu zeleného vodíku s celkovým rozpočtem 2 miliardy eur. Hlavním cílem nově spuštěné iniciativy je podpora trhu se zeleným vodíkem a technologií využívající vodík, jakými jsou například palivové články. Iniciativa se v případě elektrolyzérů zaměřuje na projekty o 100 MW výkonu a výše. Cena vodíku bude stanovena systémem dvojitých aukcí, který funguje na základě kritérií, jakými jsou například nalezení optimálního rozdílu mezi nejnižší nabídkovou cenou a nejvyšší prodejní cenou, udržitelnost nebo vyspělost projektu. Rozdíl mezi nabídkou a poptávkou bude dorovnán pomocí tzv. CFD (Contracts for Difference). Nad celým procesem bude dozorovat společnost Hydrogen Intermediary Network Company (HINT.CO).