Nízkouhlíkový vodík by měl být postaven na stejnou úroveň jako obnovitelný vodík

Unijní legislativa dlouhodobě podporuje zejména obnovitelný vodík, který je vyráběn primárně elektrolýzou vody za použití obnovitelných zdrojů energie. Vývoj na unijní úrovni ale nasvědčuje tomu, že by i nízkouhlíkový vodík měl být do budoucna více podpořen. Francie a Německo se v minulém týdnu dohodly na uznání vzájemné technologické neutrality v oblasti výroby vodíku. Podle nových informací by Německo nemělo Francii legislativně zamezovat rozvíjet výrobu vodíku z jaderné elektřiny, případně dalších nízkouhlíkových zdrojů. Česká vodíková technologická platforma (HYTEP) dlouhodobě prosazuje technologicky neutrální přístup, podobně jako Česká republika, a proto se přidala k otevřenému dopisu, který naleznete v článku. České předsednictví v reakci na tento vývoj navrhlo do dekarbonizačního balíčku pro trh s plyny zavést možnost používat nízkouhlíkový vodík k plnění cílů směrnice o obnovitelných zdrojích v průmyslu a dopravě. O návrhu se bude teprve hlasovat, ale minimálně Německo by nemělo nově stát této iniciativě v cestě.

Škoda Group představila vodíkový autobus s dojezdem až 350km

Společnost Škoda Group představila svůj vodíkový autobus Škoda H'City. Autobus je nástupcem prvního modelu vodíkového autobusu Škoda TriHyBus představeného v roce 2009. Autobus pojme až 39 kg vodíku při 350 barech, nabízí prostor až pro 85 cestujících a na jedno naplnění zvládne dojezd okolo 350 kilometrů. 

Město Duisgburg má za cíl nakoupit 100 vodíkových autobusů do roku 2030

Město Duisburg se na základě výsledků studie porovnávající bateriové a vodíkové elektrobusy rozhodlo pro nákup až 100 vodíkových autobusů do roku 2030. Cílem města je nahradit všechny stávající dieselové autobusy vodíkem a vybudovat potřebnou infrastrukturu pro jejich plnění. Finální rozhodnutí musí ještě potvrdit rada města 28. listopadu. 

Státní fond životního prostředí vypsal další výzvu na podporu vodíkových aplikací

Státní fond životního prostředí vypsal 2. 11. 2022 výzvu ENERG ETS č. 2/2022 zaměřující se na modernizaci zdrojů a technologií v rámci velkých projektů. Lhůta po podání žádostí je stanovena od 29. 11. 2022 do 30. 6. 2023. Příjemcem podpory může být subjekt provozující zařízení EU ETS na území České republiky.

Evropský parlament schválil záměr výrazně navýšit infrastrukturní cíle pro vodíkovou dopravu

19. října 2022 proběhlo hlasování na plenárním zasedání Evropského parlamentu k cílům nařízení o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Evropský parlament schválil své stanovisko, se kterým půjde k jednacímu stolu v rámci trialogů, tedy diskuzí s Evropskou komisí a Radou Evropské unie ohledně finální podoby nařízení. Parlament chce snížit maximální možnou vzdálenost mezi plnicími stanicemi na hlavních i globálních sítích TEN-T, a to na 100 km. Zároveň posunul časový harmonogram dosažení cíle, nově by měly být tyto plnicí stanice dostupné již na konci roku 2027. Technické a další parametry plnicích stanic Parlament ponechal bez větších změn. Jedná se o výrazně ambicióznější cíl, než na kterém se ve svém stanovisku dohodly členské státy EU.

Centrum dopravního výzkumu představilo aplikaci Vodíková mapa ČR

Centrum dopravního výzkumu, veřejná výzkumná instituce specializovaná na dopravní obory, se dlouhodobě věnuje oblasti čisté dopravy. Nyní představilo aplikaci Vodíková mapa ČR, která je určena nejen pro odbornou veřejnost. Webová aplikace Vodíková mapa ČR vznikla za účelem monitorování aktivit na poli vodíkové infrastruktury v návaznosti na dopravu. Přehledně mapuje projekty výstavby plnicích stanic a výroben vodíku v jejich různých fázích realizace. Aplikace je součástí webových stránek cistadoprava.cz a přispět do ní může kdokoliv, kdo plánuje realizovat výrobu, případně plnicí stanici na vodík. Členové HYTEP mají speciální možnost zneviditelnit projekty pro veřejnost, ale nechat je viditelné pouze pro další členy platformy. 

HYTEP podporuje otevřený dopis Hydrogen Europe k otázce pravidel výroby obnovitelného vodíku

6. října 2022 zaslala nadnárodní organizace Hydrogen Europe otevřený dopis předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyen, ministrovi průmyslu a obchodu Jozefu Síkelovi a členům Evropského parlamentu. Cílem apelu je urychlit implementaci pravidel pro výrobu obnovitelného vodíku v Evropské unii (akt v přenesené pravomoci k obnovitelným palivům nebiologického původu). Česká vodíková technologická platforma (HYTEP) dopis podporuje a věří, že pravidla pro výrobu obnovitelného vodíku musí být maximálně flexibilní tak, aby nebyl ohrožen rozvoj vodíkového hospodářství v samotném zárodku.

Společnost thyssenkrupp investuje 2 miliardy eur do přechodu na nízkoemisní výrobu oceli

Německý ocelářský podnik thyssenkrupp nainvestuje více než 2 miliardy eur do ocelárny v Duisburgu. Díky této investici přejde ocelárna ze současného využívaní technologie vysokých pecí na technologii přímé redukce železa vodíkem. Cílem společnosti je výrazně snížit emise skleníkových plynů, které jsou vyemitovány pří výrobě oceli. Thyssenkrupp očekává, že se tímto krokem podaří vyrábět ročně až 2,5 milionů tun přímo redukovaného železa (také známé pod pojmem železná houba). Takto zredukované železo potom následně lze v obloukových pecích využít k výrobě až 2 milionů tun nízkouhlíkové oceli ročně. 

Společnost Gebrüder Weiss představí v polovině září v Praze nákladní vůz Hyundai XCIENT Fuel Cell

Společnost Gebrüder Weiss představí v polovině září v České republice elektrické nákladní vozidlo na vodíkový pohon a realizuje pilotní rozvoz zásilek v Praze a okolí. Unikátní tichou a bezemisní technologii nákladního vozu Hyundai XCIENT Fuel Cell společnost předvede na mezinárodní logistické konferenci SpeedChain, kde bude k vidění v odpoledních hodinách. Médiím pak bude vůz představen na tiskové konferenci v Holešovické tržnici v Praze. Na tiskové konferenci, která se bude zabývat také budoucností městské mobility, vystoupí mimo jiné vedoucí oddělení Vodíkové technologie a inovace v energetice Ústavu jaderného výzkumu v Řeži Ing. Aleš Doucek, Ph.D., jenž je zároveň předsedou představenstva České vodíkové technologické platformy.

14 vlaků Coradia iLint začalo přepravovat cestující v Německu

V Německu byl spuštěn plně komerční provoz 14 vodíkových vlaků Coradia iLint od společnosti Alstom. Vlastníkem 14 souprav je Landesnahverkersgesellschaft Niedersachsen, který se o alternativy k dieselovým lokomotivám začal zajímat od roku 2012. Celkem 14 vodíkových vlaků nahradí 15 dieselových na trase mezi Cuxhavenem, Bremerhavenem, Bremervördem a Buxtehudem. Doplňování paliva bude probíhat denně, a to za pomoci plnicí stanice dodané společností Linde. Díky dojezdu až 1000 kilometrů může vlak Coradia iLint bez doplnění paliva jezdit na trase bez jediné přestávky pro plnění. Vlaky jsou schopné maximální rychlosti až 140 km/h.