Největší anglický hotelový řetězec testuje palivové články

Největší anglický hotelový řetězec testuje palivové článkyWhitbread, největší řetězec hotelů a restaurací ve Velké Británii, uzavřel se společností Baxi Comercial dohodu o dvouletém využívání jednotky Gamma Premio. Jednotka Gamma Premio je palivový článek s protonově selektivní polymerní membránou a elektrickým výkonem až 1 kW. Vzhledem k pracovní teplotě, která činí 65 - 70 °C, představuje také zdroj tepla o výkonu 1,8 kW. Jako zdroj energie využívá Gamma Premio zemní plyn, který se skládá hlavně z metanu (CH4) a ze kterého dokáže Gamma Premio získat vodík.

14,9 MW elektrárna s palivovými články vystavěna za méně než rok

14-9-MW-elektrarna-s-palivovymi 300x199Společnost FuelCell Energy dokončila a předala park s pěti uhličitanovými palivovými články DFC3000TM. Jedná se o největší jednotku série DFC se standardním výstupním střídavým napětím 13,8 kV. Jako palivo slouží zemní plyn, který DFC3000TM přeměňuje na elektřinu s účinností 47 %. Celé zařízení bylo vybudováno na zrekonstruovaném opuštěném předměstí v průmyslové zóně Bridgeportu na ploše 0,6 ha a předáno dle plánu v časové lhůtě kratší než jeden rok. Instalovaný výkon 14,9 MW elektrické energie by dokázal zásobovat elektrickou energií 15 000 průměrných amerických domácností. Celosvětově již však elektrárny využívající DFC jednotky vyrobily více než 2 miliony kWh čisté energie.

Předpokládaný růst vodíkového trhu

Předpokládaný růst vodíkového trhuSpolečnost Markets and Markets, vedoucí firma v oblasti analýzy trhu a výzkumu, vydala v červnu 2013 zprávu zabývající se budoucností trhu s palivovými články. Průmysl palivových článků se v uplynulých několika letech snažil dosáhnout určité míry ziskovosti. Nicméně právě ziskovost a taky komercializace se ukázaly být obtížnými otázkami pro průmysl jako celek. Navzdory těmto výzvám však zpráva firmy Markets and Markets předpokládá, že trh s palivovými články v příštích letech poroste. Podle uvedené zprávy se počítá s nárůstem tohoto trhu z 629,8 milionu USD v roce 2013 na více než 2 miliardy v roce 2018. V období let 2013 až 2018 se tak očekává souhrnný roční nárůst trhu s palivovými články o 32procentních bodů.

Kombinovaný systém elektrolyzér - palivový článek jako zdroj elektrické energie pro Raffles Lighthouse

Kombinovaný systém elektrolyzér - palivový článek jako zdroj elektrické energie pro Raffles LighthouseItalská společnost Acta SpA prodala singapurské Nanyang Technological University (NTU) systém umožňující konverzi elektrické energie do chemické a zpět. Kombinovaný elektrolyzér-palivový článek systém bude sloužit na majáku Raffles (Raffles Lighthouse), který je umístěn na ostrově Pulau Satuma. Systém využívá obnovitelnou energii a filtrovanou dešťovou vodu.

Francouzská pošta vyzkouší Symbion FCell

Francouzská pošta vyzkouší Symbion FCellTři automobily Kangoo ZE doplněné palivovým článkem, který zajišťuje větší dojezd, budou sloužit poštovnímu úřadu ve francouzském regionu Franche-Comté. Kagoo ZE od společnosti Renault jsou plně elektrické malé dodávky (do 3,5 t) vybavené motorem o výkonu 44 kW (60 koňských sil). Litium-iontová baterie s kapacitou 22 kWh umožňuje za optimálních podmínek maximální dojezd 170 km. Symbio FCell palivové články, využívající PEM (proton exchange membrane) technologii, mají výkon 5 kW a jsou snadno modulovatelné až do výkonu 20 kW. Jejich účelem bude zajištění dostatečného dojezdu poštovních automobilů i za nepříznivých podmínek, například v kopcovitém terénu nebo při teplotách nižších než nula stupňů Celsia.

Česká vodíková technologická platforma zve na již 5. ročník konference Hydrogen Days 2014 s mezinárodní účastí

Hydrogen days 2014Česká vodíková technologická platforma (www.hytep.cz) pořádá ve dnech 2. – 4. dubna 2014 v hotelu DAP na Vítězném náměstí, Praha 6, již tradiční konferenci Hydrogen Days 2014 (www.hydrogendays.cz).

Tradičním a hlavním cílem konference je setkání odborníků z různých vědních i aplikačních oborů týkajících se vodíkových technologií a poskytnutí uceleného přehledu o aktuálních výzkumných, vývojových a aplikačních aktivitách na tomto poli v České republice. Neméně důležitým aspektem je snaha vytvářet vhodnou platformu pro efektivní diskuzi a výměnu informací mezi akademickou a komerční sférou.

BlueGEN jednotky pro novou holandskou virtuální elektrárnu

BlueGEN jednotky pro novou holandskou virtuální elektrárnuRakouská společnost Ceramic Fuel Cells Ltd (CFCL) prodala nedávno do Holandska 45 jednotek BlueGEN, které budou sloužit jako zdroje elektrické energie pro novou virtuální elektrárnu. Virtuální elektrárny představují skupinu decentralizovaných zdrojů elektrické energie, kterými mohou být jak zdroje obnovitelné, tak neobnovitelné, jako například kogenerační jednotky nebo mikrokogenerace, malé vodní elektrárny, větrné nebo fotovoltaické elektrárny. Charakteristickým rysem skupiny takovýchto zdrojů je fakt, že jsou propojeny společným řídicím systémem, avšak fyzicky mohou být od sebe značně vzdáleny.

První uhličitanový palivový článek v UK

První uhličitanový palivový článek v UKFirma Logan Energy bude v centrálním Londýně instalovat vůbec první uhličitanový palivový článek ve Spojeném království. Palivový článek byl zakoupen firmou The Crown Estate a bude sloužit jako zdroj tepla a elektrické energie pro kanceláře, obchody, obytné budovy, restauraci a hotel, které se nacházejí ve třetím kvadrantu komplexu The Crown Estate (rozloha 25 km2). Jako palivo bude sloužit zemní plyn a celková kombinovaná účinnost 300kW palivového článku by měla být 83 %.

4000 hodin nepřetržitého provozu tlakového vysokoteplotního článku s plynovou turbínou

4000 hodin nepřetržitého provozu tlakového vysokoteplotního článku s plynovou turbínouJaponská společnost Mitsubishi Heavy Industries (MHI) ohlásila, že dosáhla bezprecedentních 4000 hodin nepřetržitého provozu 200kW tlakového vysokoteplotního palivového článku kombinovaného s plynovou turbínou. Společnost provozuje tuto jednotku od března 2013 a v současné době potvrdila stabilní produkci elektrické energie s generovaným výstupem 206 kWac. Vývoj celého systému započal v roce 2008. První část elektrické energie je produkována v palivovém článku, který jako palivo využívá zemní plyn. Nezreagovaná část zemního plynu spolu s horkým vzduchem, který vystupuje z palivového článku, vstupují společně na mikro plynovou turbínu, kde jsou využity k produkci další elektrické energie.

10letý akční plán pro H2 Mobility - němečtí giganti se dohodli

10letý akční plán pro H2 Mobility - němečtí giganti se dohodliŠest členů německé iniciativy H2 Mobility, jmenovitě Air Liquide, Daimler, Linde, OMW, Shell a Total, se dohodlo na plánu vybudování celonárodní veřejné sítě čerpacích stanic pro vodíkové elektromobily. Cílem projektu je navýšení počtu vodíkových čerpacích stanic ze současných 15 na 400 do roku 2023. V současné době je v Německu v provozu mnohem více než zmíněných 15 čerpacích stanic. Jen těchto 15 však splňuje nejvyšší platné standardy a umožňuje čerpání vodíkových elektromobilů s tlakovou nádrží konstruovanou na tlak 700 bar.

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union