Zahájení výstavby závodu pro konverzi energie ve Frankfurtu

 

zahajeni-vystavby-zavodu-pro-konverzi-energie-ve-frankfurtu 330Slavnostní ceremoniál při příležitosti zahájení výstavby provozu pro konverzi elektrické energie na plyn proběhl 3. června. Do provozu by tento závod měl být uveden koncem roku a do roku 2016 bude sloužit zejména k vyhodnocování provozních dat. Podnik bude vybaven membránovým elektrolyzérem vody vyrobeným a dodaným firmou ITM Power. Tento typ elektrolyzéru vody byl vybrán díky své šetrnosti k životnímu prostředí a schopnosti rychlé reakce na proměnlivé podmínky. Zakoupený PEM elektrolyzér bude schopný vyrábět až 60 m3 vodíku za hodinu. Vyrobený vodík pak bude dodáván do rozvodné sítě zemního plynu - zmíněných 60 m3 bude přidáváno do 3000 m3 zemního plynu. Podle analýzy, kterou si nechala vyhotovit skupina Thüga, která bude budovaný závod provozovat, bude v roce 2020 potřeba uchovávat energii až 17 TWh. V roce 2050 by se tato hodnota mohla dostat až na 50 TWh. Velkou výhodou distribuční sítě zemního plynu je fakt, že na mnoha místech je tato síť schopná zmíněné množství energie pojmout.

Zdroje:

ITM Power

 

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union