Využití palivových článků v bezpečnostních složkách

Využití palivových článků v bezpečnostních složkáchAť již bezpečnostní kamery, senzory pohybu nebo různá komunikační vybavení, všechna tato zařízení vyžadují dlouhodobý a nepřetržitý provoz, nicméně jsou často instalována či používána v místech, která nedovolují připojení k rozvodné elektrické síti. Firma MC Border Security Inc za tímto účelem navrhla, vyvinula a vyrobila miniaturní pozorovací video vybavení určené pro policii, agenty nebo jednotky speciálního nasazení. Vyrobená zařízení využívají jako zdroj energie metanolový palivový článek EFFOY Pro od společnosti SFC Energy. Tyto malé a lehké zdroje elektrické energie nabízejí tichý a téměř bezemisní provoz, a navíc eliminují nutnost časté výměny baterií. V případě napájení síťové kamery s routrem a wifi adaptérem, které budou mít odběr 24 W, umožní využití palivového článku úsporu hmotnosti ve srovnání s baterií až o 90 %, za předpokladu měsíčního provozu. S dvěma plnými zásobníky je pak uvedený palivový článek schopen dodávat nezbytnou elektrickou energii až po dobu 15 týdnů. V nedávné době byla pozorovací zařízení napájená palivovým článkem EFFOY Pro použita pro monitorování kanadského pohraničí.

Poněkud větší praktickou aplikací palivových článků je jejich využití v rámci na vzduchu nezávislého pohonu u nejaderných ponorek. Mezi takové patří například ponorky řady HDW 212A sloužící v německém a italském námořnictvu. Mezi hlavní výhody patří zejména bezhlučný provoz palivového článku a absence spalovacích procesů, které by vedly ke vzniku škodlivin, jež by bylo nutné z uzavřeného prostoru ponorky odvětrávat. Další výhodou je i možnost konstrukce systému palivových článků s nízkou úrovní vydávání tepla do okolí, což vede k zamezení vzniku infračervené stopy ponorky. Kombinace uvedených tří vlastností činí ponorky řady 212A velmi obtížně detekovatelné. Na palubách těchto ponorek se využívají PEM (Proton Exchange Membrane) palivové články, které jako zdroj energie využívají vodík a jako oxidovadlo zkapalněný kyslík. Obě látky jsou uskladněny mimo prostory pro posádku mezi vnějším a vnitřním pláštěm ponorky. Elektrický pohon Siemens permasyn 1,7 MW, napájený elektřinou právě buď z palivových článků nebo z klasického dieselového motoru, umožňuje ponorkám řady 212A dosáhnout pod vodou rychlosti až 20 uzlů (37 km/h). V dubnu 2013 překonala německá ponorka U32 (řady 212A) během plavby na taktické námořní cvičení u pobřeží USA dosavadní rekord ve výdrži pod hladinou platný pro nejaderné ponorky, když bez vynoření pokračovala v plavbě celých 18 dnů.

Zdroje:

EFFOY Pro

Palivový článek

HDW 212A

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union