Vodík jako alternativu uhlí pro ocelárnu otestuje voestapline v Linci

Vodík jako alternativu uhlí pro ocelárnu otestuje voestapline v Linci

V ocelárně společnosti voestalpine v rakouském Linci bude uveden do provozu pilotní projekt výroby vodíku prostřednictvím PEM elektrolýzy. Příkon elektrolyzéru bude 6 MW. Produkovaný vodík bude využíván jak k výrobě oceli, tak k dodávkám do plynárenské soustavy. Projekt je finančně podporován z fondů EU.

Konsorcium společností voestalpine, Siemens, VERBUND a Austrian Power Grid (APG) společně s výzkumnými institucemi K1-MET a ECN v úterý oficiálně zahájilo projekt H2FUTURE. Cílem projektu je ověření možnosti náhrady uhlí vodíkem v ocelárenském průmyslu

K produkci vodíku pomocí elektrolýzy bude využíváno především elektřiny z obnovitelných zdrojů. Takovéto využití OZE je jednou z možných cest k jejich lepší integraci do stávajících energetických struktur. Dalším přínosem projektu bude možnost využití elektrolyzéru k regulaci elektrizační soustavy

Voestalpine bude produkovaný vodík využívat přímo v technologických procesech výroby oceli. Technologická část elektrolýzy vody bude zajištěna společností Siemens. Technologii elektrolýzy PEM (Proton Exchange Membrane) provozuje společnost Siemens již od roku 2015 v německé Mohuči, kde je instalována jako součást výzkumu možností Power to Gas.

Koordinátorem projektu H2FUTURE je rakouská energetická společnost Verbund, která bude pro projekt poskytovat energii z obnovitelných zdrojů. Rakouský provozovatel přenosové soustavy APG pak umožní využívat elektrolyzér k podpůrným službám.

EU podporuje výzkum vodíkových technologií

Společná technologická iniciativa Fuel Cells and Hydrogen (FCH) respektive stejnojmenný společný podnik (FCH JU) funguje jako součást rámcového programu EU Horizont 2020.

Hlavní oblast jeho působení je výzkum a vývoj technologií souvisejících s využitím palivových článků a vodíku v energetice. Dále je také podporováno propojování veřejného výzkumného sektoru s podnikatelskou sférou. Součástí iniciativy (FCH) je i projekt H2FUTURE, který Evropská unie podpoří v průběhu následujících 4,5 let částkou 18 milionů euro (486 mil. Kč).

 

 

„Projekt H2FUTURE spojuje úsilí společností a výzkumných institucí napříč odvětvími. Takováto spolupráce může významným způsobem přispět k většímu využití energie z obnovitelných zdrojů v průmyslu, což je důležitým faktorem pro plnění cílů Pařížské konference,“ prohlásil Bart Biebuyck výkonný ředitel společného podniku FCH JU.


Zdroj:

http://oenergetice.cz/plyn/vodik-alternativa-uhli-v-ocelarne-voestalpine/

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union