Univerzita Karlova získala prestižní ocenění za výzkum v oblasti vodíku

Univerzita Karlova získala prestižní ocenění za výzkum v oblasti vodíku

Tým vědců Tomáš Hrbek, dr. Peter Kúš, dr. Yurii Yakovlev a prof. Vladimír Matolín z Matematicko-fyzikální fakulty získali pro Univerzitu Karlovu 14. září 2021 ve Stuttgartu na konferenci f-cell Stuttgart prestižní ocenění f-cell award v kategorii Research & Development. Nový objev je využitelný jak v oblasti PEM elektrolyzérů, tak palivových článků.

Technologie, na kterou se vědci z Univerzity Karlovy zaměřili, se věnuje strukturní modifikaci polymerní elektrolytické membrány označované také jako protonově-vodivá membrána (PEM). Nový objev se zaměřuje na vylepšení procesu rozprašování nanočástic platiny nebo iridia na PEM uvnitř elektrolyzérů. Tým přišel s metodou, jak výrazně zefektivnit naprašování nanočástic ve vakuu. Standardně se tomuto procesu říká magnetronové naprašování. Vědci nicméně vymysleli mezikrok, při kterém využijí oxid ceru a jeho naprašováním na PEM docílí výrazného zvrásnění povrchu membrány. Z hladké plochy, která standardně vzniká bez výše zmíněného mezikroku se objeví pod mikroskopem povrch podobný třeba chlupům na koberci, ale v nanoměřítku. Jinými slovy, v kroku jedna se povrch membrány leptá oxidem ceru v kyslíkovém plazmatu, a v druhém kroku se popráší katalyzátorem. Výsledkem je násobně větší specifický povrch, což vede k vyšší účinnosti a zejména výrazně menší spotřebě drahých kovů jakými je platina a iridium. Zároveň se vyloučí použití uhlíkových mezivrstev mezi katalyzátorem a PEM, což je standardní řešení, které ale snižuje odolnost proti korozi a tím i životnost.

Pro více informací: https://cuni.cz/UK-6311.html?news=13377&locale=cz

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union