Společnost thyssenkrupp investuje 2 miliardy eur do přechodu na nízkoemisní výrobu oceli

Společnost thyssenkrupp investuje 2 miliardy eur do přechodu na nízkoemisní výrobu oceli

Německý ocelářský podnik thyssenkrupp nainvestuje více než 2 miliardy eur do ocelárny v Duisburgu. Díky této investici přejde ocelárna ze současného využívaní technologie vysokých pecí na technologii přímé redukce železa vodíkem. Cílem společnosti je výrazně snížit emise skleníkových plynů, které jsou vyemitovány pří výrobě oceli. Thyssenkrupp očekává, že se tímto krokem podaří vyrábět ročně až 2,5 milionů tun přímo redukovaného železa (také známé pod pojmem železná houba). Takto zredukované železo potom následně lze v obloukových pecích využít k výrobě až 2 milionů tun nízkouhlíkové oceli ročně. 

Společnost plánuje konvertovat současné vysoké pece, kde používá uhlí na přímou redukci železa vodíkem. V následném kroku bude železná houba využita k výrobě nízkouhlíkové oceli. Při použití vodíku budou emise z celkové výroby oceli sníženy o 20 %. 

Thyssenkrupp plánuje v prostoru Duisburgské ocelárny postavit elektrolyzér o výkonu 520 MW, který bude vyrábět vodík potřebný pro přímou redukci. Předpokladem je do budoucna vyrábět primárně vodík obnovitelný. Pokud by byla konverze na přímou redukci železa obnovitelným vodíkem dokončena a ocelárna si zajistila dodávky obnovitelné energie pro obloukové pece, emise skleníkových plynů mohou poklesnout až o 95 % oproti výrobě oceli pomocí technologie vysokých pecí.

Pro více informací: https://www.h2-view.com/story/thyssenkrupp-to-invest-e2bn-to-transform-steel-plant-to-be-powered-by-hydrogen/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=linkedin&utm_campaign=rss

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union