Rozvoj vodíkové dopravy. Bude první slepice nebo vejce?

 

vodik-v-doprave-330Oproti předchozím představám o rozšíření dopravních prostředků využívajících k pohonu elektromotor v kombinaci s vodíkovým palivovým článkem dochází k určitému zpoždění. Důvodem je podle výrobců automobilů nedostatečně rozvinutá vodíková infrastruktura, která v současném stavu neumožní praktické využití vodíkových elektromobilů. Ze strany průmyslu ovšem zaznívá oprávněná otázka, proč budovat vodíkové čerpací stanice, na které nebudou přijíždět žádní zákazníci. Podaří se prolomit začarovaný filozofický kruh?

Jak je možné usoudit z ženevského autosalonu (2013), celá řada velkých automobilek upouští od konceptů elektromobilů využívajících baterie a obrací se k technologii palivových článků (http://auto.idnes.cz/elektromobily-v-utlumu-0si-/automoto.aspx?c=A130313_094540_automoto_fdv).

V této oblasti také stále častěji dochází ke spolupráci velkých automobilek. Například tři světové automobilky Daimler, Nissan a Ford uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti vývoje elektromobilu s palivovým článkem. Cílem tohoto projektu je učinit vodíkový elektromobil dostupným do roku 2017. Toho má být dosaženo vývojem společného palivového článku a návrhem systému řízení, který by byl aplikovatelný u různých typů vozidel. Dalším příkladem spolupráce je dohoda mezi BMW a Toyotou, která se technologii vodíkových palivových článků věnuje již od roku 1992. Tato dohoda je zaměřená na vývoj komponent pro středně velké sportovní automobily. Dostupný vodíkový elektromobil obě automobilky prozatím plánují vyvinout do roku 2020. Mimo vývoj kompletního systému pro vodíkové elektromobily zahrnuje tato dohoda také spolupráci na rozvoji potřebné infrastruktury, zákonů a standardů, které by umožnily rozšíření vodíkových elektromobilů. Obě zmíněné spolupráce, stejně jako oznámení automobilky Hyundai o zahájení sériové produkce jednoho tisíce kusů vodíkového elektromobilu ix35 (http://www.novinky.cz/auto/296378-hyundai-zacne-vyrabet-ix35-s-vodikovym-pohonem.html), představují jasný signál dodavatelům, zákonodárcům i průmyslu, že vodíkové elektromobily se možná neprosazují tak rychle, jak se předpokládalo nebo očekávalo, ale prosazují se.

Poměrně optimistická situace je v tomto směru v Evropě. Vedoucí úlohu v rozšiřování vodíkové infrastruktury má Německo. V červnu 2012 zde existovalo 15 vodíkových čerpacích stanic a země disponuje plánem financování na rozšíření tohoto počtu minimálně na 50 v roce 2015. Takové množství čerpacích stanic by umožnilo tankování až pro 5000 vodíkových elektromobilů denně. Podle současného plánu budou vodíkové čerpací stanice rozmístěny kolem větších metropolí a na spojnicích mezi nimi.

Pozadu ovšem nezůstává ani kupříkladu Dánsko, kde by podle nového programu rozvoje infrastruktury do roku 2015 měl být vodík pro automobily dostupný v každém velkém městě a maximální vzdálenost mezi jednotlivými vodíkovými čerpacími stanicemi by neměla přesáhnout 150 km. V České republice je v provozu jedna vodíková čerpací stanice poblíž města Neratovice (http://www.hytep.cz/cz/clanky/kategorie-clanku/clanky/409-slavnostni-zahajeni-provozu-vodikove-cerpaci-stanice).

Během Olympijských her 2012 v Londýně bylo přímo na letišti Heathrow pro význačné osobnosti připraveno pět typických londýnských černých taxíků upravených na vodíkové elektromobily. Přímo u letiště byla také zřízena nová čerpací stanice. Během Olympijských her najezdily upravené vozy taxi okolo 4000 kilometrů.

Setkat se v Londýně s vozidly vybavenými palivovým článkem je možné i mimo období probíhajících Olympijských her. Na vyhlídkové trase RV1, které vede od Covent Garden například přes Tower Bridge nebo London Bridge, pravidelně jezdí 8 vodíkových autobusů, které ke stavu ovzduší v Londýně přispívají nulovými emisemi škodlivých látek.

Zájemci o svezení ve vodíkovém autobuse se však nemusejí vydávat do Londýna. Čerpací vodíkovou stanici v Neratovicích totiž jako svou základnu využívají dva vodíkové autobusy TriHyBus (http://www.trihybus.cz/), které se objevují na linkách městské hromadné dopravy v Neratovicích.

Daimler: http://tinyurl.com/daimler-fcevs

Nissan: http://tinyurl.com/nissan-fcevs

Ford: http://tinyurl.com/ford-fcevs

Toyota: http://tinyurl.com/toyota-fcevs

BMW: http://tinyurl.com/bmw-hydrogen7

NOW: http://www.now-gmbh.de/en

HyTEC: www.hy-tec.eu

Trasa RV1: http://www.londonbusroutes.net/times/RV1.htm

http://www.nextgreencar.com/i/news_large/electric-taxi.jpg

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union