Power Cube – samonabíjecí záložní jednotka elektrické energie

Power Cube – samonabíjecí záložní jednotka elektrické energie

Italská společnost Acta SpA zahájila prodej samonabíjecí záložní jednotky pod označením Power Cube. Ta v sobě kombinuje elektrolyzér vody vyvinutý společností Acta s palivovým článkem, který byl do Power Cube integrován ve spolupráci se společností ReliOn. Power Cube může být buď připojena k elektrické síti, nebo může stát jako samostatná jednotka, využívající k výrobě vodíku pro palivový článek solární panely. Elektrolyzér může vyrobit 500 – 1000 dm3 H2 za hodinu s výstupním tlakem 30 bar. Jako zdroj vodíku je možné použít dešťovou vodu. Palivový článek potom může poskytovat výkon 2 – 4 kW elektrické energie. S jednou zásobní nádobou na vodík je možné získat až 42 kWh elektrické energie. Kromě vysoké účinnosti patří mezi výhody Power Cube její kompaktní rozměry 0,9x0,9x2,3 m3 (hloubka x šířka x výška). S těmito parametry se uplatnění záložní jednotky Power Cube očekává v dopravě jako záložní jednotky pro signalizační zařízení a semafory, telekomunikacích jako záložní zdroj elektrické energie pro vysílače, ale i v oblasti ostrahy, kde tento systém může dodávat elektrickou energii pro kamerový systém.

Zdroje:

Acta SpA

Power Cube

Video prezentace

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union