HYTEP podporuje otevřený dopis Hydrogen Europe k otázce pravidel výroby obnovitelného vodíku

HYTEP podporuje otevřený dopis Hydrogen Europe k otázce pravidel výroby obnovitelného vodíku

6. října 2022 zaslala nadnárodní organizace Hydrogen Europe otevřený dopis předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyen, ministrovi průmyslu a obchodu Jozefu Síkelovi a členům Evropského parlamentu. Cílem apelu je urychlit implementaci pravidel pro výrobu obnovitelného vodíku v Evropské unii (akt v přenesené pravomoci k obnovitelným palivům nebiologického původu). Česká vodíková technologická platforma (HYTEP) dopis podporuje a věří, že pravidla pro výrobu obnovitelného vodíku musí být maximálně flexibilní tak, aby nebyl ohrožen rozvoj vodíkového hospodářství v samotném zárodku.

Pravidla pro výrobu obnovitelného vodíku lze rozdělit na tyto:

  1. Adicionalita. Principem adicionality je umožnění napojení elektrolyzéru na obnovitelný zdroj energie, který nebyl postaven dříve než 36 měsíců před spuštěním elektrolyzéru. Tímto pravidlem chce regulace docílit toho, aby elektrolyzéry neparazitovaly na dříve postavených obnovitelných zdrojích energie. Komise a unijní instituce se v tomto případě řídí principem energetická účinnost na prvním místě, to znamená, že elektrifikace by měla být vždy upřednostněna, a to zejména z důvodu nižší účinnosti výroby vodíku (70 % v elektrolyzérech) oproti přímému využití elektrické energie.

  2. Časová korelace. Princip, který má zajistit, aby vyrobená elektrická energie v obnovitelném zdroji energie byla časově spjatá se spotřebou elektřiny v elektrolyzéru. Existuje totiž obava, že výroba vodíku nehledě na realitu výroby obnovitelného zdroje povede k většímu využití fosilních zdrojů. Komise doposud operovala s hodinovou časovou korelací, která by ale znamenala využití elektrolyzéru pouze v případě, že slunce svítí, nebo vítr fouká. Cena takto vyrobeného vodíku by byla velmi vysoká a kompetitivní výhodu by měly ty stát, které mohou ideálně skloubit offshorové větrné zdroje s těmi solárními. 

  3. Geografická korelace. Princip, kdy výrobci vodíku mohou využít elektrickou energii vyrobenou v jiné obchodní zóně. V praxi by to znamenalo postavení obnovitelného zdroje třeba v Polsku a výrobu obnovitelného vodíku pomocí elektřiny z Polska v České republice. Komise navrhovala původně geografickou korelaci výrazně omezit, existovala totiž obava z narušení přeshraničních toků elektrické energie. 

  4. Finanční podpora pro obnovitelné zdroje, které dodávají elektřinu do elektrolyzéru. Původně Komise navrhovala omezit a výrazně zkomplikovat výrobu obnovitelného vodíku v případě, že elektrolyzér spotřebovává elektrickou energii z obnovitelného zdroje, který byl podpořen provozně, nebo investičně.

Česká vodíková technologická platforma zaslala v červnu oficiální stanovisko Evropské komisi k aktu v přenesené pravomoci, který tuto problematiku řeší. Věříme, že řadu těchto principů se podaří výrazně rozvolnit, pro Českou republiku a projekty, které tu vznikají je naprosto klíčové, aby byla pravidla pro výrobu obnovitelného vodíku maximálně flexibilní. Věříme, že situace nakonec dopadne ve prospěch vodíkového průmyslu. Naše platforma dlouhodobě prosazuje a pomáhá spoluutvářet i pozici Hydrogen Europe.

1) HYTEP plně podporuje princip adicionality. Domníváme se, podobně jako Hydrogen Europe, že by tento princip měl ale být implementován postupně, a to až od roku 2030 (HE podporuje 2028). Do té doby by měla pro projekty existovat trvalá výjimka vyrábět vodík z jakýchkoliv zdrojů obnovitelné energie (voda, vítr, slunce, geotermální energie) postavených kdykoliv.

2) Časová korelace je naprosto klíčovým prvkem legislativy. Naším cílem je prosadit měsíční korelaci, a to ideálně bez jakéhokoliv omezení. Domníváme se, že není fér, aby bylo možné vodík vyrábět pouze v době, kdy slunce svítí a vítr fouká. Pokud bychom takto přistupovali k přímé elektrifikaci, museli bychom například pro elektřinu z OZE postavit kompletně novou infrastrukturu, která by fungovala jen v době, kdy slunce svítí a vítr fouká. To by v principu zabránilo rozjezdu těchto zdrojů. Z toho důvodu vnímáme jako nezbytné, aby bylo umožněno prokazovat výrobu vodíku a spotřebu elektrické energie měsíčně. Výrazně to zlepší ekonomickou rentabilitu vodíkových projektů.

3) Geografická korelace by měla být umožněna bez jakéhokoliv omezení ze sousedních zemí

4) Zcela jednoznačně nesouhlasíme s omezeními, které Komise zamýšlí pro výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů, jež jsou podpořeny investičně nebo provozně. V současné chvíli v Evropě existuje jen velmi málo obnovitelných zdrojů, které nepobírají provozní či investiční podporu. Pokud by jim bylo znemožněno napojení na elektrolyzéry, byla by to další rána do rakve vodíkového hospodářství.

5) Rádi bychom viděli umožnění výroby obnovitelného vodíku, či výroby alespoň nízkouhlíkového vodíku při využití KVET z biomasy.


V minulém měsíci schválil Evropský parlament své stanovisko k směrnici o obnovitelných zdrojích energie, které se pravidlům výroby také věnuje. Evropský parlament tím výrazně zvýšil šanci, že pravidla pro výrobu obnovitelného vodíku budou nakonec relativně flexibilní, ale až v momentě, kdy dojde k implementaci revize této směrnice za pár let. Do té doby ale potřebujeme akt v přenesené pravomoci, na kterém pracuje Evropská komise, a který bude maximálně flexibilní tak, aby se velké projekty na výrobu obnovitelného vodíku mohly pořádně rozjet.