Dánsko bude přebytky z větrných elektráren ukládat do zemního plynu

Dánsko bude přebytky z větrných elektráren ukládat do zemního plynuKanadská společnost Hydrogenics dodá pro projekt Power-to-Gas Biological Catalysis jednotku elektrolyzéru vody o výkonu 1 MW. Elektrolyzér bude umístěn v sousedství jedné z nějvětších čističek odpadních vod v Dánsku. Elektřina pro elektrolyzér bude dodávána z větrných elektráren v období jejich nadprodukce. Získaný vodík bude použit smíchán s oxidem uhličitým (CO2) vyskytujícího se v surovém bioplynu a veden do odděleného bioreaktoru, kde za účasti mikroorganismů dojde ke vzniku zemního plynu splňujícího podmínky použití v distribuční síti. Celé zařízení bude pracovat za různých podmínek, aby byla prokázána schopnost rychlé reakce na měnící se podmínky. Vyrobený zemní plyn bude přidáván do nedaleké distribuční sítě, zatímco zbývající odpadní produkty – kyslík a teplo – budou využity v čistírně odpadních vod.

Zdroje:

Hydrogenics

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union