Zúčastněte se průzkumu - Využití vodíkového pohonu v dopravě v ČR

Zúčastněte se průzkumu - Využití vodíkového pohonu v dopravě v ČR

Zveme Vás k účasti na průzkumu "Využití vodíkového pohonu v dopravě v České republice". Dotazník je anonymní a skládá se z 18 otázek, jejichž vyplnění Vám zabere nejvýše 5 minut.

Výsledky výzkumu budou sloužit jako jeden z podkladů pro strategické plánování Ministerstva dopravy ČR. V případě zájmu Vám výsledky průzkumu rádi poskytneme.

Dotazník je dostupný zde:

https://www.surveymonkey.com/r/vodik

Za vaši spolupráci předem děkujeme!

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union