Zemship

První loď s palivovými články na jezeru Alster v Hamburku

Dne 1. listopadu 2006 začal projekt podporovaný Evropskou Unií s názvem ZEMSHIPS (Zero Emission Ships, tj. lodě s nulovými emisemi). Těžištěm projektu bude vývoj prvního parníku kompletně poháněného palivovými články. Loď bude mít kapacitu 100 pasažérů a bude kompletně bez emisí škodlivin. Klíčovým zařízením bude palivový článek, tj. zařízení ve kterém při elektrochemické reakci vodíku se vzdušným kyslíkem dochází ke vzniku elektrické energie a vodní páry. Palivový článek tedy bude sloužit jako hlavní zdroj pro elektrický motor i ostatní systémy lodi. Za účelem zajištění vodíku bude v rámci projektu zřízena také vodíková plnící stanice. Po fázi intenzivního testování a udělení povolení k provozu firmou Germanischen Lloyd by měla loď vozit cestující na jezeru Alster v Hamburku od poloviny roku 2008.

Na projektu ZEMSHIPS se podílí devět partnerů, z toho dva z České republiky: Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. a ETC Consulting Group s.r.o. Příjemcem podpory a koordinátorem je Úřad pro rozvoj města a životní prostředí města Hamburk. Dalšími německými partnery jsou: Alster Touristik GmbH, Germanische Lloyd AG, Hamburger Hochbahn AG, Hochschule für Angewandte Wissenschaften (Vysoká škola pro aplikovanou vědu), Linde AG a Proton Motor Fuel Cell GmbH.

Tento prototyp lodě by měl dát celosvětový impulz pro další rozvoj lodí poháněných vodíkem. V této souvislosti čeští partneři vytvoří počítačový model pohonného systému, budou spolupracovat na vyhodnocování provozních dat a napomohou přenosu projektových výsledků do dalších evropských měst, především pak Prahy. Projekt ZEMSHIPS bude finančně podpořen z programu LIFE Evropské Unie ve výši 2,4 mil. EUR. Celkové náklady na projekt se budou pohybovat okolo 5,2 mil. EUR.

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union