Zemřel Jaromír Sum

Zemřel Jaromír Sum

V pátek 21. dubna 2017 zemřel nestor solární techniky a motor rozvoje využití sluneční energie v našich podmínkách.

Jaromír Sum stál u počátků výroby solárních kolektorů v bývalém Československu a do posledních chvil propagoval využívání obnovitelných zdrojů energie s elánem a důsledností, která se dnes už moc nevidí a nenosí. S kolektory začínal v Okresním podniku služeb v Kroměříži již v 70. letech. V roce 1990 založil firmu Ekosolaris, která byla v mnohém průkopnická. Kromě kapalinových plochých kolektorů (Ekostart) se selektivním povlakem se zaměřovala i na vzduchové solární kolektory (Mistral), textilně plastové bazénové absorbéry, ekologické bydlení (domy Octagon), apod. Později své zkušenosti zúročil ve vývojovém programu Cesta Slunce (Via Solis) firmy Vermos, zaměřeném na malé levné systémy na ohřev vody s trubicovými kolektory.

Ruku v ruce však Jaromírovi šlo i o výuku nastupujících generací, šíření povědomí o možnostech využívání energií, které máme denně k dispozici zdarma. Stál u organizace prvních konferencí věnovaných problematice obnovitelných zdrojů a sluneční energie. Zdá se to k neuvěření, ale ta první se uskutečnila již v roce 1975. Dokázal spojovat lidi napříč obory, vyznání a názory. Tradice kroměřížských konferencí, kterou začal, pokračuje dodnes.

V posledních letech se velice angažoval tam, kde mu ještě síly stačily, ve svém městě Kroměříži. Konzultoval spoluobčanům instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel, přesvědčoval a v mnohém přesvědčil i radnici, že obnovitelné zdroje energie mají i v Kroměříži své místo a jsou hodny podpory.

Máme na co navazovat. Jaromír Sum kromě toho, že byl neúnavným propagátorem solární techniky, byl také výborným společníkem, plným radosti a optimismu. Nádherně zpíval a nahlas se smál. Měl mladou mysl a hluboký vztah k Bohu. A byl především dobrým člověkem.

Pohřeb Jaromíra Suma se uskuteční ve čtvrtek 27. dubna 2017 ve 13 hodin v kostele Panny Marie v Kroměříži.

Pozn. J. Hodboď, TZB-info: Plné znění výše zmíněného rozhovoru: „Jaromír Sum: Vakuové kolektory jsou výrazně výhodnější i pro ohřev TUV“. Jaromír Sum nezapomínal ani na mladou generaci. Byl aktivní i v oblasti soutěží znalostí žáků středních odborných škol, kde jsem se s ním jako redaktor setkal poprvé. S jeho úmrtím hodně ztrácí i Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE).


Zdroj:

http://oze.tzb-info.cz/solarni-kolektory/15669-zemrel-jaromir-sum

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union