Zajímavost: Úspěšný let modelu helikoptéry s palivovým článkem

Na této adrese naleznete video z prvního úspěšného letu helikoptéry poháněné vodíkovým palivovým článkem.

Na projektu řešeného firmou United Technologies je zajímavá zejména hustota energie uskladněné v palivovém systému přesahující 500 W/kg, která v tomto modelu překonala charakteristiky běžných Li-ion beterií.

Více informací naleznete zde.

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union