Z větru a vody vyrobený vodík

 

Z větru a vody vyrobený vodíkSpolečnost E.ON spustila ve zkušebním provozu ve Falkenhagenu nové zařízení, které využívá přebytků elektrické energie k produkci vodíku elektrolýzou vody. Vyrobený vodík je následně přidáván do potrubí sloužícího k rozvodu zemního plynu. Elektrickou energii dodává nedaleká větrná farma. Ve zkušebním provozu je do distribuční sítě zemního plynu přidáváno 160 m3/h. Až bude komplex plně dostavěný a funkční, tedy koncem srpna tohoto roku, bude do sítě dodáváno 360 m3/h. Využití distribuční sítě zemního plynu pro uskladnění vodíku z obnovitelných zdrojů nabízí řadu výhod. Tímto způsobem je například možné dopravovat velké množství energie na dlouhé vzdálenosti s mnohem větší účinností, než jaké je možné dosáhnout s využitím elektrické distribuční sítě. Velmi velkou výhodu představuje také obrovská kapacita distribuční sítě zemního plynu a dlouhá doba, po kterou je možné takto vyrobený vodík účinně skladovat. Vodík je navíc možné převést reakcí s oxidem uhličitým na syntetický zemní plyn. V Evropě existují dvě hlavní platformy zabývající se konverzí elektrické energie na plyn. Jedna z platforem se zaměřuje na oblast Severního moře, druhá potom na oblast Středomoří.

Zdroje:

E.ON

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union