Vodíkový autobus od Toyoty bude v prosinci jezdit v Mostě a Ostravě

Vodíkový autobus od Toyoty bude v prosinci jezdit v Mostě a Ostravě

Česká vodíková technologická platforma (HYTEP) pořádá společně s partnery z Ústeckého a Moravskoslezského kraje, Hydrogen Europe a Clean Hydrogen Partnership roadshow vodíkového autobusu společnosti CaetanoBus. Cílem akce je dostat do ulic českých měst vodíkový autobus s pasažéry a otestovat v každém městě po dobu tří dní provoz autobusu. Autobus od společnosti CaetanoBus byl zkonstruován ve spolupráci se společností Toyota, spotřeba autobusu a další parametry budou během demonstračních jízd získány a zpřístupněny i dalším zájemcům, a to na požádání. Autobus bude jezdit v Mostě od 6. prosince do 8. prosince na lince 17. V Ostravě je v plánu nasadit autobus od 13. do 14. prosince na linkách 23, 28 a 38 a 15. prosince jízdu završit na trase mezi Havířovem a Ostravou.

Vodík a plnicí stanici zajistí společnost Messer Technogas plnicím zařízením schopným napustit nádrže vodíkového autobusu až na 200 barů. Tento tlak by následně měl zajistit vodíkovému autobusu dojezd přes 200 km. V Mostě je možné roadshow uskutečnit díky finanční podpoře společnosti FOR H2ENERGY.

Součástí demonstračních jízd bude i série krátkých tiskových konferencí v obou městech a jeden finální workshop, který proběhne v angličtině a češtině. Na všechny tyto akce jsou zváni zejména zástupci dopravních podniků z celé České republiky a osoby, kteří se aktivně podílejí na rozvoji vodíkového hospodářství v České republice.

Most: Tisková konference k představení autobusu v Mostě proběhne 5. 12. 2022 od 14:30 a vystoupí na ni hejtman Ústeckého kraje, primátor města Mostu, zástupci Hospodářské a sociální komory Ústeckého kraje, zástupce Česko vodíkové technologické platformy, zástupce Českého vysokého učení technického a jednatel společnost FOR H2ENERGY. 

Autobus si bude možné vyfotit a projít před budovou magistrátu města Most již od 14:00. Předváděcí jízda vodíkovým autobusem CaetanoBus bude nabídnuta pozvaným účastníkům na tiskovou konferenci. 

Autobus bude následně od 6. do 8. prosince od ranních 8:00 do odpoledních 17:00 vozit pasažéry na lince 17. 

Ostrava: Tisková konference k představení autobusu v Ostravě proběhne 12. 12. 2022 od 14:00 venku v areálu Dopravního podniku Ostrava na Hranečníku. Na akci vystoupí primátor města Ostrava, zástupce Moravskoslezského vodíkového klastru, zástupce České vodíkové technologické platformy a zástupce Dopravního podniku Ostrava. Autobus si bude možné vyfotit v rámci tiskové konference, pozvaní účastníci se budou moct projet autobusem v rámci předvádějící jízdy po tiskové konferenci. 

Autobus bude následně od 13. do 14. prosince od ranních 4:16 do odpoledních 18:45 vozit pasažéry na linkách 23, 28 a 38. 15. prosince bude autobus možné spatřit na lince mezi Ostravou a Havířovem, kde svou cestu završí a dále poputuje na Slovensko.

Na závěr celé autobusové roadshow bude uspořádán souhrnný workshop v angličtině a češtině na kterém vystoupí zástupci zahraničních partnerů, tedy Clean Hydrogen Partnership, CaetanoBus a Messer Technogas. Součástí jejich vystoupení budou prezentace k možnostem financování autobusů z evropské úrovně, včetně výsledků projektu JIVE 1, JIVE 2 a projektu MEHRLIN, který má za cíl dostat do ulic evropských měst až na 310 vodíkových autobusů.

V druhé části workshopu budou dopravními podniky prezentovány výsledky (spotřeba, zkušenost, plnění) vodíkového autobusu CaetanoBus. Součástí programu je předběžně přislíbená účast zástupců státní správy z Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva pro životní prostředí a dalších státních institucí. Součástí programu bude i prezentace výsledků SWOT analýzy bateriové a vodíkové mobility pro město Most a plány Dopravního podniku Ostrava v oblasti vodíkové autobusové mobility.

Workshop proběhne prezenčně, na konci každého příspěvku, případně bloku bude druhým jazykem (anglicky/česky) shrnut obsah příspěvku.

Workshop se uskuteční v Mercure Hotelu, Českobratrská 18/1742, 702 00, Ostrava, od 10:00 do 14:30, 15. prosince 2022.

Pro více informací a další dokumenty klikněte na tento odkaz.