Vodíkové technologie byly prezentovány na konferenci Dny kogenerace 2014

Dny kogenerace 2014Ve dnech 14. a 15. října 2014 proběhla v Čestlicích u Prahy konference Dny kogenerace 2014 s více než 120 účastníky.

Hlavní náplně konference bylo seznámení s novými trendy na poli kombinované výroby elektřiny a tepla. Organizátor akce, COGEN Czech (www.cogen.cz), pozval na konferenci jak odborníky, kteří se podílejí na přípravě dokumentů a podmínek ovlivňujících segment vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla, tak specialisty, kteří mají zkušenosti s novými technologiemi.

Zastoupeny byly na této akci i vodíkové technologie, které ve své přednášce představil Ing. Aleš Doucek (vedoucí oddělení vodíkových technologií ÚJV Řež, a. s. a člen představenstva HYTEP). V rámci přednášky byl shrnut koncept vodíkového hospodářství a představen jeho aktuální rozvoj ve světovém i evropském měřítku. V neposlední řadě byly prezentovány informace o experimentálním zařízení pro akumulaci energie z obnovitelných zdrojů, kterým disponuje ÚJV Řež a zajímavé projekty v oblasti využití palivových článků v mikro kogeneraci (projekt ene.field - http://enefield.eu/ a kogenerační jednotka Vitovalor 300-P společnosti Viessmann – podrobnosti na http://www.hytep.cz/cz/clanky/kategorie-clanku/novinky/573-viessmann-zahajil-v-evrope-prodej-kombinovanych-palivovych-clanku)

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union