Viessmann zahájil v Evropě prodej kombinovaných palivových článků

Viessmann zahájil v Evropě prodej kombinovaných palivových článkůVýrobce vyhřívacích systémů Viessmann zahájil v Evropě prodej kombinovaných palivových článků určených pro domácnosti. Kombinované palivové články neposkytují pouze elektrickou energii, ale využívají také teplo, které vzniká v důsledku probíhajících reakcí při provozu palivového článku. Prodej bude, ne moc překvapivě, zahájen v Německu. Právě zde totiž existují podpůrné a stimulují programy pro koupi takovýchto systémů. Předpokládá se rozšíření prodeje také do Spojeného království, kde již proběhlo testování. K zahájení prodeje dojde však nejdříve v roce 2015. Nabízený systém Vitovalor 300-P se skládá z palivového článku o výkonu 0,75 kW, boileru a zásobníku horké vody. Jako palivo bude sloužit zemní plyn, který bude před vstupem do palivového článku transformován na vodík a oxid uhličitý. Díky vysoké účinnosti využití paliva, která se u podobných systému pohybuje v oblasti 80 – 90 % vznikne ve srovnání s klasickými technologiemi, o polovinu méně oxidu uhličitého. Vlastní palivový článek byl vyvinut partnerskou společností Panasonic, zbylé komponenty systému již zajišťuje společnost Viessmann. Tepelný výkon celého sytému je dostatečný k pokrytí průměrné roční spotřeby tepla na ohřev vody a vytápění prostor pro jednu rodinu. V případě, že není výkon palivového článku dostatečný, dojde k automatickému zapojení integrovaného kondenzačního boileru. Ovládání celého systému odpovídá požadavkům dnešní doby a bude tedy možné dálkové ovládání s využitím chytrých telefonů, stejně jako okamžité sledování výkonu, ekonomičnosti provozu a účinnosti.

Zdroje:

Vitovalor 300-P

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union