Technologie slibující transport vodíku stejně jednoduchý, jako transport benzínu

Technologie slibující transport vodíku stejně jednoduchý, jako transport benzínuNejvětší japonská ropná společnost, JX Holdings, přišla s technologií, která by měla umožnit transportovat bezpečně velká množství vodíku. Taková technologie by tak umožnila významně snížit cenu za jeho transport.
V současné době se vodík nejčastěji přepravuje jako stlačený plyn v tlakových nádobách vyrobených z kompozitních uhlíkových vláken. Běžný tlak v takových nádobách dosahoval do nedávné doby hodnoty 200 bar. Firma Air Products však představila prvního zástupce nové flotily cisteren pro přepravu stlačeného plynného vodíku. Nový model dokáže převážet vodík až pod tlakem 350 bar. To výrazně zvyšuje množství převáženého vodíku a zároveň snižuje nároky na vybavení vodíkových čerpacích stanic, které budou tímto způsobem zásobovány. Vedle těchto možností bude také možné takovou cisternu využít jako mobilní vodíkovou čerpací stanici pro automobily nebo autobusy, které v mnohých případech využívají stejný tlak ve vodíkových nádržích.
Takováto přeprava však vyžaduje použití speciálních materiálů a vysokých tlaků, které mohou představovat bezpečnostní riziko. Nová technologie však bude využívat rozpuštění vodíku v metanolu. Umožní tak transport vodíku při běžných teplotách a atmosférickém tlaku. Z toluenu bude vodík na místě spotřeby uvolněn za použití specifického katalyzátoru. Cena přepravovaného vodíku by tak mohla klesnout ze současných zhruba 28 Kč za metr krychlový na 20 Kč m-3. Navíc by pro jeho přepravu mohly být využívány tytéž cisterny, které jsou dnes využívány pro přepravu benzínu. Cílem společnosti je přivést tuto technologie do praxe nejpozději v roce 2020.

Zdroje:

Nikkei

Air Products