Strojní fakulta ČVUT buduje nové laboratoře určené ke vzdělávání o vodíkových technologií

Strojní fakulta ČVUT buduje nové laboratoře určené ke vzdělávání o vodíkových technologií

Z investičních programů bylo zahájeno vybavování laboratoří Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel a Centra vozidel udržitelné mobility (CVUM) zařízením, které v první fázi seznámí studenty se základními charakteristikami bezemisních vodíkových pohonů. V budoucnu se plánuje i rozšíření o demonstraci výroby vodíku elektrolýzou a jeho skladování ve formě stlačování na různých tlakových úrovních do vodíkových zásobníků.  V této souvislosti byly modifikovány laboratorní předměty v magisterském studiu v českém i anglickém studijním programu. Jedná se o další krok k podpoře vzdělávání v oblasti vodíkových technologií v České republice.

V rámci podpory z vnitřní soutěže ČVUT byly pro předměty připraveny nové studijní materiály v českém a anglickém jazyce pro popis charakteristik bezemisních vodíkových pohonů a způsobů jejich měření. Byly sestaveny nové laboratorní úlohy s elektrickým generátorem s vodíkovým palivovým článkem dodaným firmou LEANCAT s.r.o.

Úvodní úloha studenty seznamuje s principem vodíkového palivového článku, neboť vzhledem k novosti tohoto odvětví se u studentů nepředpokládá předchozí znalost pokročilých vodíkových technologií.  Na cvičení se studenti seznámí s konkrétní aplikací palivového článku v elektrickém generátoru, se systémem měření a obousměrnou výměnou dat mezi systémem generátoru a měřicím PC přes rozhraní OPC UA. Úloha spočívá v popisu procesu rozběhu, vykrývání spotřeby elektrické energie vestavěnou elektrickou baterií a postupného zatěžování článku elektrickou zátěží s řízením výstupního proudu a ohřevem článku na provozní teplotu. Při měření jsou sledovány napětí v jednotlivých článcích stacku palivového článku a hodnoty napětí a proudu v jednotlivých částech systému včetně výstupního proudu a napětí elektrické zátěže. Vzhledem ke klimatickým podmínkám v laboratoři na začátku zimního období se studenti seznámí i s praktickými aspekty vlivu nízkých teplot na parametry článku a vlivu kondenzace vody ve vnitřních částech článku na měřitelné parametry. Výsledkem je porovnání naměřených dat v daných klimatických podmínkách s výchozí voltampérovou charakteristikou palivového článku. Úvodní laboratorní úloha byla koncem roku 2022 zkušebně aplikována v rámci výuky laboratorních předmětů. Poznatky byly využity dodavatelem palivového článku, který provedl úpravy v řídicím software.

Více informací o studijních programech naleznete na: https://www.fs.cvut.cz