Středoevropský vodíkový koridor propojí Ukrajinu s Německem

Středoevropský vodíkový koridor propojí Ukrajinu s Německem

Celkem čtyři provozovatelé plynárenských soustav z Německa, České republiky, Slovenska a Ukrajiny představili 15. září 2021 svůj projekt zaměřený na utvoření vodíkového koridoru střední Evropou. Společnosti Net4Gas, Eustream, OGE a Gas TSO of Ukraine počítají s přepravou vodíku z oblastí na Ukrajině, kde se v budoucnu bude vyrábět vodík zejména z obnovitelných zdrojů energie. Ukrajina nabízí vynikající podmínky pro masivní a ekologickou produkci vodíku z fotovoltaických panelů a větrných elektráren. Společnosti tvrdí, že Středoevropský vodíkový koridor nabídne možnost dodávat značné množství vodíku do německých průmyslových center již od roku 2030.

Zakladatelé projektu předpokládají, že Středoevropský vodíkový koridor půjde vytvořit částečným opětovným využitím stávající plynárenské infrastruktury, a to v kombinaci s investicemi do nových specializovaných vodíkových potrubí a nadzemních kompresorových stanic. Výhodou takovéto přepravy je zejména množství energie, které je možné přenést z jednoho bodu do druhého, a jež je schopné předčít i vysokonapěťový stejnosměrný přenos elektrické energie. Středoevropský vodíkový koridor by měl zvládnout přepravu až 120 GWh čistého vodíku z Ukrajiny do Německa za den. Řada firem navíc tvrdí, že přenos prostřednictvím plynovodů je, zejména s přihlédnutím k vlastnostem vodíku, jedním z nákladově nejefektivnějších řešení pro přenos energie z jednoho místa na druhé. Využití stávající infrastruktury by navíc mělo citelně snížit investiční náročnost v porovnání s výstavbou kompletně nových plynovodů.

Výkonný ředitel Net4Gas Andreas Rau předpokládá, že první výsledky o proveditelnost, kapacitě a nákladech na takovou přepravu vodíku budou k dispozici již v příštím roce.

Pro více informací: https://www.cehc.eu/en/home/