Státní fond životního prostředí vypsal další výzvu na podporu vodíkových aplikací

Státní fond životního prostředí vypsal další výzvu na podporu vodíkových aplikací

Státní fond životního prostředí vypsal 2. 11. 2022 výzvu ENERG ETS č. 2/2022 zaměřující se na modernizaci zdrojů a technologií v rámci velkých projektů. Lhůta po podání žádostí je stanovena od 29. 11. 2022 do 30. 6. 2023. Příjemcem podpory může být subjekt provozující zařízení EU ETS na území České republiky.

Podporované aktivity mimo jiné činí:

  Modernizace (rekonstrukce nebo náhrada) zdroje energie, včetně souvisejících rozvodů energie, vedoucí ke zvýšení jeho účinnosti a tím ke snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů, či snížení emisí CO2.

  Změny konfigurace výrobních nebo zpracovatelských zařízení, jejichž cílem je snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů a snížení emisí CO2 ve výrobním nebo zpracovatelském procesu.

  V rámci realizace je možné podpořit:

  Vodíkové aplikace.

  • Pořízení elektrolyzéru nebo jiných technologií výroby tzv. zeleného vodíku,
  • technologie pro zpracování, transport a využití vodíku v energetice, dopravě nebo průmyslové výrobě (např. akumulace energie, palivové články, spalování vodíku nebo syntetických vodíkových paliv, náhrada procesních emisí využitím vodíku, technologie konverze vodíku pro snazší manipulaci apod.)
  • podpora na výrobu obnovitelného vodíku, kam patří i elektrolyzéry připojené do sítě, které uzavřely dohody o nákupu obnovitelné energie s hospodářskými subjekty produkujícími obnovitelnou elektrickou energii

Více informací naleznete: https://www.dotacni.info/sfzp-vyzva-energ-ets-c-2-2022-modernizace-zdroju-a-technologii-velke-projekty/

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union