Spolupráce s Proelektrotechniky.cz

 Spolupráce s Proelektrotechniky.czČeská vodíková technologická platforma navázala mediální spolupráci s odborným informačním portálem www.proelektrotechniky.cz a s konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která tento portál provozuje.

Portál Proelektrotechniky.cz je zaměřený na poskytování aktuálních a ověřených informací o projektech a technologiích z elektrotechniky, energetiky a automatizace po celém světě, včetně technologií využívajících palivové články v mobilních a stacionárních aplikacích nebo projektů „power-to-gas“. Vodíkové technologie sleduje i v souvislosti s vývojem jaderné energetiky. Informace z uvedených oblastí portál průběžně publikuje v rubrikách „Obnovitelné zdroje“, „Výroba a přenos“ a „Elektromobilita“.

Konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je zaměřena na manažerské poradenství pro dopravu, energetiku a další veřejné služby včetně manažerského vzdělávání techniků a akademických pracovníků. Provozování technického informačního portálu jí umožňuje využívat aktuální informace o vývoji technologií pro provozně a ekonomicky zaměřené studie a analýzy. Příkladem je studie „E-mobilita v MHD“, zaměřená na elektrické autobusy pro městskou dopravu ve světě a v ČR a pokrývající také autobusy poháněné elektřinou z palivových článků. První výsledky studie jsou v současné době prezentovány odborné i laické veřejnosti. Další informace jsou k dispozici na internetové adrese portálu www.proelektrotechniky.cz.

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union