Společenství H2USA ‑ americká cesta k vodíkovému hospodářství

 

H2USASpolečenství H2USA zahájilo svou činnost 13. května 2013 ve Washingtonu a jeho cílem je rozvinout vodíkovou infrastrukturu tak, aby měl americký zákazník k dispozici větší počet dopravních možností. Průmysloví i vládní partneři proto budou skrze H2USA usilovat o identifikování činností, které by vedly k povzbuzení zájmu prvních zájemců o vodíkové elektromobily, provádění společných technických a tržních analýz a vyhodnocování možností alternativních čerpacích infrastruktur, které by mohly nabídnout finanční úspory.

K 13 zakládajícím společnostem se již přidalo dalších 12, takže v současné době má H2USA 25 členů. Ustanoveny byly celkem čtyři pracovní skupiny, které mají ve svých oblastech monitorovat pokrok v rozvoji vodíkové infrastruktury a překážky, které je nutné překonat, aby bylo dosaženo stanovených cílů:

  • Pracovní skupina Vodíkové čerpací stanice
  • Pracovní skupina Podpora a rozvoj trhu
  • Pracovní skupina Finanční infrastruktura
  • Pracovní skupina Územní plánování

V rámci projektu již bylo dosaženo některých významných pokroků v technologii palivových článků a vodíku všeobecně. Cena palivového článku pro použití v automobilech je nyní nižší o 35 % ve srovnání s cenou z roku 2008 a o více než 80 % oproti roku 2002. Zároveň s poklesem ceny palivových článků došlo k dvojnásobnému prodloužení jejich životnosti a od roku 2005 bylo dosaženo snížení množství platiny o 80 %.

Zdroje:

H2USA

ITM Power