První vodíková čerpací stanice v České republice

Tisková zpráva Linde Gas a.s.Praha, 31. října 2007

Linde Gas vybuduje první vodíkovou čerpací stanici v České republice

„Po téměř dvouletém jednání a následném výběrovém řízení se Linde Gas podařilo v říjnu uzavřít s Ústavem jaderného výzkumu v Řeži smlouvu o dodávce první vodíkové čerpací stanice na území České republiky, která bude vybudována v Neratovicích," uvedl generální ředitel Linde Gas a.s. Ing. Petr Choulík, CSc.

Linde Gas dodá čerpací stanici na vodík typu H2 450-20-20 HB, která dokáže plnit vozidla plynným vodíkem o tlaku 300 bar. Tato stanice představuje osvědčené a vysoce výkonné zařízení na čerpání vodíku. V současné době je již mimo jiné v provozu ve třech městech, která se podílejí na celoevropském projektu CUTE (Clean Urban Transport for Europe) - v Amsterdamu, Barceloně a Portu. Podobné čerpací stanice jsou umístěny i přímo ve výrobních závodech několika evropských výrobců automobilů.

Linde Gas bude také instalovat zásobník na vodík a příslušné rozvody, provede veškeré stavební činnosti a v neposlední řadě bude dodávat i samotný vodík. Předpokládaný termín předání stanice do provozu je listopad 2008.

Ústav jaderného výzkumu v Řeži se dlouhodobě zabývá podporou vodíkového hospodářství. Je zakládajícím členem České vodíkové technologické platformy. Vývoj a realizace vodíkového autobusu je největším a nejvýznamnějším projektem zaměřeným na přenos výsledků z laboratoří a dílen do běžného života. Hlavním cílem projektu je zprostředkovat využití technologií, které budou běžné za několik desítek let již v současnosti. Získané zkušenosti z provozu vodíkového autobusu a vodíkové čerpací stanice rovněž významně přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti dalších zainteresovaných partnerů tohoto projektu. Projekt je spolufinancován ze Strukturálních fondů Evropské unie a Ministerstvem dopravy České republiky.

Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. se zaměřuje zejména na vývoj a výzkum, projekční a inženýrské práce v oblasti energetiky, průmyslu a zdravotnictví. Jednou z nejdůležitějších oblastí je podpora českých jaderných elektráren pro zajištění jejich bezpečného, ekonomického a spolehlivého provozu. Ústav se účastní řady českých i evropských výzkumných projektů, spolupracuje s Mezinárodní atomovou agenturou ve Vídni a Státním úřadem pro jadernou bezpečnost České republiky.

Koncern Linde se na globální úrovni velmi intenzivně zabývá využitím vodíku. Dlouhodobě úspěšně spolupracuje na výzkumných projektech na podporu vodíkového pohonu pro automobily. Jejich výsledkem je mimo jiné výstavba čerpacích stanic na vodík pro automobily a autobusy, které vodík používají jako palivo. Linde zde využívá své know-how v mnoha oblastech týkajících se vodíku od výroby, přes zkapalňování, dopravu a uskladnění až po jeho využití. Linde již v roce 2005 prezentovalo svou vizi „Evropské vodíkové dálnice" - dálničního okruhu procházejícího hlavními centry vývoje a výroby automobilů v Evropě.

Linde Gas a.s. je největším dodavatelem technických plynů v České republice. Zabývá se zejména výrobou a prodejem technických, medicinálních a speciálních plynů. Většina produkce je určena pro český trh. Linde Gas a.s. je součástí koncernu Linde, který je jedničkou na světovém trhu technickými plyny s ročním obratem 12,4 miliard eur a s 55 tisíci zaměstnanci ve více než 70 zemích světa.

kontaktní osoba:Ing. Marek Peterka, Linde Gas a.s.,tel.: 272 100 431, mobil: 731 608 630, e-mail: