Projekt ene.field - elektřina a teplo pro domácnosti z palivových článků

Enefield logoProjekt ene.field byl zahájen před 11 měsíci, tedy na konci září 2012. Projekt je plánovaný jako 5letý s rozpočtem 53 milionů EUR. V jeho rámci by mělo dojít k instalaci přibližně 1000 jednotek produkujících elektřinu a teplo, tzv. micro-CHP (micro Combined Heat and Power), které budou využívat technologii palivových článků, a to v bytových domech napříč celou Evropou. Celkově se projektu účastní 12 zemí, ve kterých mají domácnosti rozdílné požadavky na teplo i elektřinu. Počet instalovaných jednotek bude v jednotlivých zemích různý - od 200 instalovaných jednotek po méně než 10. Cílem projektu je rozvíjení průmyslu micro-CHP palivových článků, zřízení nezbytného zásobovacího řetězce a snížení ceny, což povede ke snížení investičních rizik, jakmile se průmysl přiblíží úplné komercializaci. Každý z devíti výrobců, který se do projektu zapojil, přišel se svým vlastním konceptem micro-CHP palivového článku. Použité systémy se tak ve výkonu liší od 300 W až do 5 kW elektrické energie, stejně jako se liší způsob instalace na závěsné nebo samostatně stojící jednotky. Použité jsou palivové články na bázi pevných oxidů i články s polymerní membránou. Oba typy jsou navíc využívány v nízko i vysokoteplotních variantách tak, aby co nejlépe vyhověly potřebám zákazníků. Zároveň tak projekt poskytne širokou datovou základnu pro další optimalizaci micro-CHP palivových článků.

Do roku 2012 byly dominantními jednotkami micro-CHP produkty využívající spalovacích procesů. Od roku 2012 převládají s 64% podílem na trhu jednotky využívající technologii palivových článků. Oproti roku 2011 tak došlo k jejich zdvojnásobení. Růst prodeje těchto jednotek je dán zejména vysokou poptávkou v Japonsku a druhotně také v Německu. Prodej v těchto dvou zemích představuje 90 % celkového obchodu s micro-CHP palivovými články.

Zdroje:

ene.field

micro-CHP palivové články

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union