Předpokládaný růst vodíkového trhu

 Předpokládaný růst vodíkového trhuSpolečnost Markets and Markets, vedoucí firma v oblasti analýzy trhu a výzkumu, vydala v červnu 2013 zprávu zabývající se budoucností trhu s palivovými články. Průmysl palivových článků se v uplynulých několika letech snažil dosáhnout určité míry ziskovosti. Nicméně právě ziskovost a taky komercializace se ukázaly být obtížnými otázkami pro průmysl jako celek. Navzdory těmto výzvám však zpráva firmy Markets and Markets předpokládá, že trh s palivovými články v příštích letech poroste. Podle uvedené zprávy se počítá s nárůstem tohoto trhu z 629,8 milionu USD v roce 2013 na více než 2 miliardy v roce 2018. V období let 2013 až 2018 se tak očekává souhrnný roční nárůst trhu s palivovými články o 32procentních bodů.

Zdroje:

http://www.hydrogenfuelnews.com/report-predicts-the-growth-of-hydrogen-fuel-cell-market/8512145/

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union