Polsko představilo návrh své vodíkové strategie

Polsko představilo návrh své vodíkové strategie

Strategie stanovuje ambiciózní ale zároveň realistické cíle pro rozvoj vodíkových technologií v Polsku. Dále definuje celkem 40 opatření nezbytných k dosažení stanovených cílů, zaměřených na využití národního technologického, vědeckého a výzkumného potenciálu v oblasti moderních vodíkových technologií a vytvoření národní vodíkové ekonomiky, která ovlivní tři hlavní odvětví: energetiku, dopravu a průmysl. Strategie rovněž nastiňuje současný stav trhu s vodíkem, představuje základní technologické a obchodní překážky a stanoví směry, kterými by se měl trh vyvíjet, aby mohl v příštím desetiletí fungovat v měřítku, které mu umožní konkurovat konvenčním palivům.


Více informací:

https://ceenergynews.com/hydrogen/poland-participates-in-the-technological-race-for-hydrogen-production/