Platforma se rozšiřuje

Dne 12.2.2008 se uskutečnila Valná hromada České vodíkové technologické platformy, jejímž hlavním bodem bylo přijetí nových členů. S potěšením oznamujeme, že bylo přijato pět nových řádných členů a jeden člen přidružený.

Novými řádnými členy se staly tyto organizace :

  • Linde Gas a.s.
  • Air Products s.r.o.
  • TU Liberec
  • Ústav termomechaniky AVČR
  • United Hydrogen a.s.

novým přidruženým členem je :

  • Klastr HYDROGEN-CZ o.s.

Jsme přesvědčeni, že noví členové přinesou další zkušenosti a nové pohledy na nejrůznější aspekty využívání vodíku a přispějí tak k zavádění vodíkového hospodářství v ČR.

Naše stránky budou v nejbližší době doplněny o profily všech nových členů.

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union