Otevřený dopis za uznání výroby obnovitelného vodíku z biomasy

Otevřený dopis za uznání výroby obnovitelného vodíku z biomasy

Česká vodíková technologická platforma se připojila k otevřenému dopisu adresovanému zástupcům unijních institucí, který podporuje více technologicky neutrální přístup k výrobě obnovitelného vodíku. V současné chvíli je zamýšleno, aby plně obnovitelný vodík mohl být vyráběn prakticky jen elektrolýzou vody za použití obnovitelných zdrojů energie. Naším návrhem je zrovnoprávnit vodík vyráběný termochemickým rozkladem biomasy za splnění striktních kritérií udržitelnosti s elektrolyticky vyráběným vodíkem tak, aby vodík vyráběný z biomasy mohl být využíván k plnění cílů směrnice o obnovitelných zdrojích energie. Dopis iniciovala francouzská vodíková asociace France Hydrogene.

Pokud by unijní instituce umožnily využívat termochemicky vyráběný vodík k plnění cílů směrnice o obnovitelných zdrojích energie, otevřela by se další možnost výroby čistého vodíku v Evropské unii. Termochemickou konverzí biomasy se rozumí procesy zplyňování, pyrolýzy či termolýzy biomasy při kterých ve většině případů vzniká syntetický plyn jako meziprodukt pro další využití. Z tohoto syntetického plynu lze následně vyrobit vodík, který by měl být na stejné úrovni jako vodík vyráběný elektrolyticky. Předpokladem je, aby pro výrobu vodíku byla využívána biomasa, která plní striktní kritéria udržitelnosti definovaná ve směrnici o obnovitelných zdrojích energie. Náš záměr by otevřel možnost využívat takto vyráběný vodík i pro plnění cílů v dopravě a v průmyslu. 

Plné znění dopisu: