Ocelářská společnost SSAB vyrobila první bezemisní ocel za použití přímé redukce vodíkem

Ocelářská společnost SSAB vyrobila první bezemisní ocel za použití přímé redukce vodíkem

Společnost SSAB vyrobila a doručila svému zákazníkovi Volvo Group jejich první kus oceli, který byl vyroben kompletně bez využití fosilních paliv. Výroba oceli probíhá v několik krocích. Nejprve je železná ruda redukována vodíkem vyrobeným z obnovitelných zdrojů energie. V rámci tohoto procesu vznikne přímo redukované železo, jinak také nazývané železnou houbou. Takto vyrobené železo je následně společně s železným šrotem využito pro výrobu oceli v elektrické obloukové peci. SSAB na výrobě oceli spolupracuje v rámci partnerství HYBRIT s dalšími společnostmi, jakými jsou organizace LKAB a Vattenfall. Cílem společností je do roku 2026 posunout výrobu bezemisní oceli na průmyslovou úroveň a začít prodávat takto vyrobený materiál ve velkém.

Cílem projektu je snížit celkovou emisní stopu Finska a Švédska o 7 a 10 %. Společnost SSAB počítá s konverzí jejich elektrické obloukové pece v Oxelösundu v roce 2025 tak, aby byla připravená na průmyslovou výrobu bezemisní oceli. Základem celého procesu je elektrifikace a využívání bezemisního vodíku.

 

Pro více informací o projektu HYBRIT: https://www.ssab.com/company/sustainability/sustainable-operations/hybrit-phases