Nový revoluční tanker převeze až 37 500 m3 kapalného vodíku

Nový revoluční tanker převeze až 37 500 m3 kapalného vodíku

Společnost C-Job Naval Architects představila nový prototyp tankeru na zkapalněný vodík, který je schopný přepravit až 37 500 m3 zkapalněného vodíku. Takovéto množství vodíku by mělo stačit na jednorázové natankování přes 400 000 vozů Hyundai Nexo. Společnost, která představila nový prototyp, plánuje nasadit tanker na převoz obnovitelného vodíku vyrobeného ve Skotsku do Německa. Tanker by měl být na přepravu obnovitelného zkapalněného vodíku nasazen v roce 2027.

Tanker by měl pro svůj pohon využívat palivové články, do kterých bude dodáván odpařený vodík z kryogenních nádrží. Kapalný vodík má řadu specifických vlastností, jmenovitě zabírá relativně hodně objemu na množství energie, zároveň je ale na stejný objem asi 20x lehčí než zkapalněný zemní plyn. Zkapalněný vodík je také nutné udržovat při -253 stupních celsia. 37 500 m3 by v kilogramech mělo odpovídat asi 2,6 tisícům tun vodíku.

Pro více informací: https://www.h2-view.com/story/revolutionary-liquid-hydrogen-tanker-to-scale-hydrogen-adoption-in-the-mobility-market/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=linkedin&utm_campaign=rss