Nová německá vláda zpřísnila cíle své vodíkové strategie a odmítla podporu modrého vodíku

Nová německá vláda zpřísnila cíle své vodíkové strategie a odmítla podporu modrého vodíku

Vodíková strategie bude ambicióznější, rozhodla německá vláda na začátku měsíce. Do roku 2030 chce zdvojnásobit původní cíl 5 GW výkonu elektrolyzérů na 10 GW. Na jaře by měla představit novou legislativu, která regulatorně pomůže tohoto cíle dosáhnout. Německo také nově neplánuje dotačně podpořit výrobu tzv. modrého vodíku.

Německo věří, že ambiciózního cíle dosáhne zejména prostřednictvím schématu důležitých projektů společného evropského zájmu (IPCEI projekty). Nová vláda masivně sází na zelený vodík, to by se mělo promítnout i do jednání o podpoře nízkouhlíkového vodíku na evropské půdě. Vláda nově nezvažuje podporu pro tzv. modrý vodík, který je vyráběn z fosilních zdrojů a používá technologii CCUS k zachytávání a ukládání oxidu uhličitého.

Zástupci průmyslu ale nový cíl kritizují s tím, že dosáhnout v dohledné době takového množství zeleného vodíku, který je potřeba pro efektivní a rychlé snižování emisí skleníkových plynů zkrátka není možné. Řada proponentů vnímá modrý vodík jako most mezi zeleným a šedým vodíkem, který je možné relativně lehce škálovat do potřebného množství. V konečném důsledku by tak mohlo odmítnutí podpory modrého vodíku dekarbonizaci uškodit.

Dnes se v Německu vyrobí ročně asi 2 miliony tun vodíku. V odborné literatuře je udáváno, že k výrobě asi 3,2 milionů tun zeleného vodíku je v průměru potřeba elektrolyzérů o výkonu asi 40 GW. Německu tak i v případě naplnění dvojnásobných cílů nebude stačit domácí produkce zeleného vodíku k dekarbonizaci současných aplikací zejména v rafinériích a chemické výrobě. Německá strategie tak nadále počítá s importem nízkouhlíkového a zeleného vodíku, ten je ale v současné chvíli v nedohlednu.

Pro více informací: https://www.euractiv.com/section/energy/news/german-government-disavows-blue-hydrogen/