Nová metoda výroby čistého vodíku ze slunce a vody

 

Nová metoda výroby čistého vodíku ze slunce a vodyNová metoda výroby vodíku pomocí slunečního svitu a vody byla vyvinuta na University of Colorado Boulder. Ve srovnání s ostatními podobnými technologiemi je dle prvních výsledků výrazně účinnější a zároveň klade nižší nároky na použité materiály. Metoda publikovaná v článku v časopise Science je založená na reakci vody s určitými kovy, respektive oxidy těchto kovů. Oxidy kovů uvolňují při vysokých teplotách (přes 1000 °C) vázaný kyslík, čímž dojde ke vzniku surového kovu, což představuje první krok celé technologie. Teplo potřebné pro tento krok je zajištěno koncertováním slunečních paprsků. Pokud se kov dostane do kontaktu s vodou ve formě vodní páry při dostatečně vysoké teplotě, naváže na sebe kyslík z molekuly vody a dojde k uvolnění molekuly vodíku, krok 2. V případě předchozích technologií založených na podobném principu spočíval hlavní problém v namáhání materiálů při teplotních změnách mezi prvním a druhým krokem. V nové studii byl tento problém potlačen zvýšením tlaku v průběhu druhého kroku, což umožní jeho provedení při vyšší teplotě. Celkový teplotní rozdíl mezi oběma kroky je tak výrazně menší.

Zdroje:

 http://www.wired.co.uk/news/archive/2013-08/05/hydrogen-gas-solar-reactor